Betting Promotion

BETTING PROMOTION: SPELINTÄKTER Q1 2009 - FORTSATT HÖGA MARGINALER UNDER Q1 2009

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:05 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51288(NGM:BETT)

Betting Promotion hade under första kvartalet 2009 en spelomsättning på 2 267 MSEK (3 626) och en nettoomsättning efter avgifter på 19,6 MSEK (10,9). Det innebär en bruttomarginal på 0,86% (0,30).

"Marginalen för kvartalet är tillfredsställande och visar att de förändringar som successivt infördes under föregående år fortsätter att ge önskat resultat. Resultatet understryker också att volatiliteten har minskat som en följd av de förändringar som har införts. Segmentet "Live" har inte uppnått de marginaler vi på sikt förväntar oss och arbetet med att förbättra resultaten på detta område fortsätter", säger Betting Promotions VD Johan Moazed.


MARKNADSSEGMENT

Spelomsättning (MSEK); Nettoomsättning efter avgifter (MSEK); Bruttomarginal (%)

Fotboll 1 426; 14,2; 1,00
Live 482; 1,6; 0,32
Övrigt 359; 3,8; 1,06
Totalt 2 267; 19,6; 0,86


Kvartalsrapport Q1 lämnas 24 april 2009.


Malmö 3 april 2009


För ytterligare information kontakta:
Johan Moazed, VD i Betting Promotion Sweden AB.
Tel +46 40 611 84 94