Boliden AB

Betydande ökning av malmreserverna i Garpenberg

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 13:18 CET

De senaste årens framgångsrika prospektering, omfattande borrprogram och tillredningsarbete vid företagets gruva i Garpenberg gör att Boliden nu kraftigt kan öka malmreserverna i Garpenbergsområdet från sammanlagt 3,6 till 10,6 miljoner ton. Det visar Bolidens malmreservsberäkning som nu färdigställts.

– De snabbt ökade malmreserverna i Garpenberg visar att vår strategi med fokus på gruvnära prospektering och ökade resurser till borrning ger bra resultat. Vi har idag ett flertal intressanta områden i Garpenberg som på sikt också kommer att bidra till nya malmreserver och ny produktion, säger Bolidens VD Jan Johansson.

Det är arbetet med framförallt fyndigheterna Lappberget och Dammsjön som varit framgångsrikt. Stora delar därifrån har nu kunnat överföras till malmreserverna samtidigt som kompletterande borrningar gett ytterligare tillskott till mineraltillgångarna. För Garpenberg innebär det ökade malmreserverna att livslängden nu kan ökas till över 10 år vid nuvarande produktionsnivåer.

Så sent som i december 2005 offentliggjorde Boliden också en helt ny mineralisering i Garpenberg, kallad Kvarnberget. Den fyndigheten återfinns ännu inte i Bolidens malmreserver och mineraltillgångar för 2005 som nu färdigställts.

Resultatet av Bolidens malmreservsberäkning i Garpenberg framgår av tabell nedan. Den fullständiga malmreservsberäkningen publiceras i Bolidens årsredovisning i april månad.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02
Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95

Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 20 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada.

www.boliden.se

Garpenbergs malmreserver och mineraltillgångar

Det geologiska och tekniska underlaget har utförts av Bolidens personal och skett under överinseende av Mati Sallert, medlem i AusIMM och registrerad av SveMin som Kvalificerad Person.

Boliden rapporterar malmreserver och mineraltillgångar enligt JORC code. Beräkningarna har utförts vid Bolidens planeringspriser för metallerna enligt följande:

Au 400 USD/oz, Ag 5,50 USD/oz, Cu 1,00 USD/lb, Zn 57 Usc/lb och Pb 29 Usc/lb. Valutakursen SEK/USD 8,50.

Ett gränsmalmvärde(cut off) om 300 SEK/ton har använts. Boliden rapporterar mineraltillgångarna utöver malmreserverna. Mineraltillgångarna uppfyller vid dagens förutsättningar inte lönsamhetsvillkoren.

Garpenberg, Malmreserver per 31 december 2005

Kvant
Au
Ag
Cu
Zn
Pb


Kton
g/t
g/t
%
%
%


Summa
Bevisad
4700
0,3
99
0,1
6,0
2,5

Sannolik
5900
0,4
139
0,1
5,5
2,2
Garpenberg, Mineraltillgångar per 31 december 2005

Kvant
Au
Ag
Cu
Zn
Pb


Kton
g/t
g/t
%
%
%

Summa
Känd

870
0,4
70
0,1
4,3
1,8

Indikerad

4350
0,3
140
0,1
5,8
2,1


Antagen

8000
0,4
93

5,5
2,5