Novestra AB

Betydande övervärden i Continuum efter ytterligare extra utdelning

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 09:54 CEST

AB Novestras saminvesteringsbolag Continuum Group Ltd lämnar ännu en extra utdelning, som tillför Novestra ytterligare 9,5 MSEK i likvida medel och bolaget bekräftar sin avsikt att dela ut ytterligare medel under 2004/2005.

Tillsammans med den extra utdelningen på 20,1 MSEK den 7 maj 2004 och utdelningen under hösten 2003 på 1,0 MSEK har Continuum hittills lämnat utdelningar till Novestra på totalt 30,6 MSEK. Novestras totala redovisade värde på Continuum uppgick per den 31 mars 2004 till 35,1 MSEK relaterade till innehaven i bland andra B2 Bredband AB, Bibit Global Payment Services B.V. och Speedera Networks, Inc.

"Continuum har under en kort tid gjort vissa utförsäljningar av sina innehav och har fortsatt intressanta värden i sin portfölj. Vi räknar idag med att få ytterligare minst 40 MSEK under 2004/2005, vilket tillsammans med utdelningarna som hittills lämnats totalt sett motsvarar över det dubbla nuvarande redovisade värdet på Continuum", säger Novestras VD, Peter Ekelund.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra

Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Explorica, Inc., IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Pergo (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com