Novestra AB

BETYDANDE RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR 3 KV

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 11:36 CEST

AB Novestra kommer att redovisa en betydande resultatförbättring för tredje kvartalet härrörande från såväl den positiva värdeutvecklingen i Nove Capital Fund som utvecklingen i den onoterade portföljen.

Värdeutvecklingen av Novestras andelar i Nove Capital Fund under tredje kvartalet uppgick till cirka 45 MSEK samtidigt som den fortsatta tillväxten i de större onoterade innehaven uppgick till mellan 25 och 150 procent. Samtliga dessa portföljbolag upplevde även betydande resultatförbättringar jämfört med samma period föregående år.

”Nove Capital Fund har haft en utomordentlig utveckling. Samtidigt fortsätter tillväxten bland de onoterade portföljbolagen att accelerera. Vi har dessutom all anledning att vara fortsatt optimistiska om framtiden”, säger Novestras VD, Peter Ekelund.

Frågor besvaras av AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Bytek Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB, och Strax Holdings, Inc.

Novestra har via Nove Capital Fund även investeringar och engagemang i noterade bolag främst
i Norden, vars aktier bedöms ha goda värdeutvecklingsmöjligheter på grund av att de individuella verksamheterna befinner sig i speciella situationer såsom rekonstruktioner, turnarounds eller bolag
i branscher som befinner sig i konsolideringsfaser.

Novestras aktie finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om
AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.