Railcare

Betydelsefullt snöbekämpningsprojekt i Norge

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 10:22 CET

(Aktietorget: RAIL)

Railcare har tillsammans med sin norska partner Miljö & Veiservice AS tecknat ett kontrakt gällande snöbekämpning i Oslo-området vid Jernbaneverkets spårområden. Projektet med snöbekämpningen startade den första december och kommer att pågå i fyra månader.

Affären är en viktig inkörsport och projektets omfattning är ett klart genombrott för Railcares snösmältningsmetod på den norska marknaden. Snömängderna i Oslo-området styr ordervärdet men ses inte som något problem då det i princip utlovas snögaranti.

- Det råder ett stort intresse för Railcares maskiner med snösmältning i Norge och nu får vi tillfället att visa upp vårt kunnande och hur effektiva våra maskiner är vid snöröjning inom större banområden, säger verksamhetschef Jonny Granlund.
Railcare utvecklade metoden för snöröjning med vakuumteknik på Railvac-maskinerna för många år sedan och har tidigare tillämpat metoden under vinterhalvåren i Stockholm, Göteborg och Hallberg. Fördelarna med denna metod är att spåren hålls fria från snö och is då snön sugs upp med en snösop och sedan smälts ner med varmt vatten och därefter kan tömmas ut i dagvattenledningarna. Traditionellt lastar man snön på vagnar och åker med det till en snötipp.


Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:
Ulf Marklund, affärsområdeschef Entreprenad
Railcare AB
070 554 17 99
ulf.marklund@railcare.se

Kort om Railcare
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Företaget är organiserat i två affärsområden; Entreprenad och Transport. Affärsområdenas kompletterande kompetenser möjliggör det optimala resultatet för beställaren. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.
Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sex dotterbolag som är organiserade i två affärsområden. Företaget har 75 anställda och årsomsättningen är 185 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.