Folkpartiet Liberalerna Västra Götalandsregionen

Betydelsen av Angereds Närsjukhus är svår att överskatta

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:30 CEST

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Västra Götalandsregionen

- Det är väldigt inspirerade att nu se framväxten av Angereds närsjukhus. Dess betydelse för Nordöstra Göteborg är svårt att överskatta. Detta säger Helena Holmberg (FP), ledamot i styrelsen för Angereds närsjukhus, med anledning av det pågående projektet.

Det är nu åtta år sedan Folkpartiet presenterade den rapport om sjukhuset som blev startskottet för projektet kring Angereds närsjukhus (ANS). 2007 startade verksamheten och idag finns bland annat barn- och ungdomspecialistmottagning, gynekologisk mottagning och psykiatrisk mottagning.

- Det har varit en utmaning att bygga upp ett sjukhus från grunden och därefter få fart på verksamheten. Vårt mål är att Angereds närsjukhus ska  bli känt och vinna förtroende bland befolkning och i den övriga hälso- och sjukvården, säger Erik Fristedt (FP), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Nordöstra Göteborg.

- Detta är dock bara början och vi i Folkpartiet vill skynda på utvecklingen. Den långsiktiga utmaningen är att minska ohälsan i nordost. För detta arbete vill vi att Angereds närsjukhus ska bli världsberömt bland dem som arbetar med utveckling av närsjukvård och vård i utsatta områden. Vi vill också vässa jämställdhetsuppdraget och ge sjukhuset i uppdrag att arbeta med ökad sexuell och reproduktiv hälsa. I målgruppen finns ett behov av att skapa en ökad kroppskännedom och  ökad kunskap och därmed en ökad makt över den egna kroppen, fortsätter Helena Holmberg.

- Folkpartiet har varit ingenjörer för den framgångsrika reformen inom regionens primärvård, som gjort att inte mindre än sju nya vårdcentraler öppnat i Nordöstra Göteborg. Tillsammans med uppbyggnaden av ANS har vi nu rustat oss för en bättre hälso- och sjukvård i denna del av Göteborg. Nu vill vi utveckla samarbetet mellan primärvården och den högspecialiserade vården, där ANS kommer att spela en nyckelroll. Vi vill att ANS ska bli en självklar remissinstans, avslutar Erik Fristedt.För mer information besök
www.folkpartiet.se/vgregion

Kommentarer
Helena Holmberg, 0707-800700, helena@kunskapsproduktion.se
Erik Fristedt, 0702-080976, erik.fristedt@vgregion.se

Kontakt:
Pär Lundqvist, Kampanjsamordnare
par.lundqvist@liberal.se
076-148 91 19

Tillhörande dokument och filer:
-

Folkpartiet var starkt pådrivande för att bilda Västra Götalandsregionen. Under dessa år har Folkpartiet funnits med i regionens ledning, haft ansvar för flera av de viktigaste frågorna och kunnat påverka alla väsentliga beslut. Vi vill fortsätta utveckla Västra Götaland till en av Europas bästa regioner att leva och verka i. Vi vill utveckla en hälso- och sjukvård kännetecknad av valfrihet och patientfokus. Vi vill utveckla regionen tillsammans med människors engagemang och intresse av att utveckla sina idéer, sig själva och det samhälle de lever i.