Vägverket

Betydligt färre döda i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 16:36 CEST

- Vi är mycket glada över den kraftiga nedgången av antalet trafikdödade i Västerbotten under första kvartalet i år. Vi hoppas att Kraftsamlingen, med Vägverket Region Norr och Länsstyrelsen som initiativtagare, varit en positivt bidragande del till resultatet.

Det säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson, vägdirektör i Region Norr, i en kommentar till de uppgifter Vägverket nu sammanställt över omkomna i trafiken under årets första fyra månader.

För Västerbottens del noterades för tiden januari-april i år 3 döda i trafiken mot 10 för motsvarande tid i fjol.

Norrbotten uppvisar däremot en ökning från 2 omkomna i fjol till 5 i år.

- Positivt i sammanhanget är att det inte varit några alkoholrelaterade olyckor med i bilden, konstaterar Anna-Stina Nordmark-Nilsson.

För Västerbotten och Norrbotten redovisas antalet omkomna enligt följande (2003 års siffror inom parentes).


Januari Februari Mars April
Västerbotten 1 (4) 1 (1) 0 (4) 1 (1)
Norrbotten 0 (1) 2 (0) 1 (1) 2 (0)


Vad beträffar antalet svårt skadade föreligger siffror för årets första tre månader.
När det gäller Västerbotten har 40 personer skadats svårt till och med mars månad.
Det är en är en ökning med 6 personer från år 2003, då totala antalet svårt skadade uppgick till 34.

I Norrbotten uppgick antalet svårt skadade till 23 mot 15 i fjol.


Kontaktperson:
Vägdirektör Anna-Stina Nordmark-Nilsson, mobiltfn. 070-526 50 00.