Utbildningsdepartementet

Betyg från årskurs 6 – för mer kunskap

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:18 CEST


– Kunskapstänkandet måste ned på mellanstadiet. Föräldrar och elever har rätt till tydlig information om hur det går i skolan.

Det säger utbildningsminister Jan Björklund om propositionen Betyg från årskurs 6 i grundskolan som i dag överlämnas till riksdagen.

– Med tidigare betyg med tydliga kunskapskrav och fler steg i betygsskalan kan vi sätta in rätt stöd till dem som har det svårt och samtidigt stimulera dem som har lätt för sig, säger utbildningsminister Jan Björklund.
I propositionen föreslås att betyg ska sättas vid varje terminsslut i alla ämnen utom språkval från och med höstterminen i årskurs 6 i grundskolan. I ämnet språkval ska betyg sättas från och med höstterminen i årskurs 7. Betygssättningen ska ske med utgångspunkt i de nationella kunskapskraven för betygsstegen A, C och E.

Betyg föreslås ges från och med höstterminen 2012 för eleverna i årskurs 6 i grundskolan och motsvarande skolformer, och då får även eleverna i årskurs 7 betyg för första gången.

Även i sameskolan och i grundsärskolan (när betyg ges) ska betyg sättas från och med årskurs 6 och i specialskolan från och med årskurs 7.

Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55

Camilla Hansson
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 31 02
070-206 99 09