Teamkoncept

Betygskonferensen 2017

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 08:30 CET

Betygsexperten Per Måhl föreläser igen! Äntligen dags att lyssna på hur vi lärare kan ta oss an problematiken med rättssäkra betyg, hur lärare kan planera sin undervisning, tolkning av kunskapskraven, vilken information får eleven om bedömningen och mycket mer.....

Vi integrerar kollegiala diskussioner under dagen, som även är anpassade efter det stadium Du arbetar inom.

Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi och har skrivit artiklar och böcker: ”Betyg – men på vad?” (1991) och ”Vad krävs nu?” (1998). Han har gjort läsdiagnoser för grundskolan och gymnasiet. Hösten 2012 gav Liber ut två böcker: Betygssättning – en handbok och Prov och arbetsuppgifter – en handbok skrivna av Anders Gustavsson, Bo Sundblad och Per Måhl. Per Måhl har också medverkat i i Betygsberedningen 1991-92 och i utredningen ”Tydliga mål i grundskolan” 2006-07. Under 2010-2011 arbetade han som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskningar av betygssättning på gymnasiet.

Dagens områden:

  • Vad skiljer rättssäkra betyg från icke-rättssäkra?
  • Vilken betydelse har elevprestationer på examinationsuppgifter för de kunskapsomdömen som avgör en elevs termins- eller slutbetyg?
  • Hur ser planeringar ut som motsvarar Skolverkets Allmänna råd?
  • Vilken information om bedömningar ska eleverna få?
  • Hur ska kunskapskraven läsas och struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar/rättningsmallar blir valida?

Gruppdiskussioner- Per Måhl deltar efter behov

  • Vilka inslag i förmiddagens föreläsning uppfattar ni som tänkvärda?
  • Är du/ni klara över vad som menas med validitet samt skillnaden mellan å ena sidan elevprestationer på examinationsuppgifter (som ger underlag för uppgiftsbetyg) och å andra sidan kunskapsomdömen (som avgör en elevs termins- och slutbetyg)?
  • Gör ni pedagogiska planeringar? Vilken information innehåller i så fall era planeringar? Överensstämmer de med Skolverkets allmänna råd?
  • Är planeringarna skrivna så att elever förstår vad de förväntas kunna och hur de ska visa sina kunskaper och förmågor? Får elever t ex veta hur prov och arbetsuppgifter ser ut och rättas? Får elever veta hur deras prestationer på arbetsuppgifter bedöms?

Varmt välkomna till en heldag med stora möjligheter att diskutera med andra lärare under dagen.

Teamkoncept

Vårt koncept

Inom Teamkoncept är kompetens, utveckling och kvalité våra tre hörnstenar. Vi vet att företag och organisationer alltid strävar efter det bästa för sina anställda, en chans att utveckla och ge nya erfarenheter. Men ibland räcker inte tiden till för att verkligen hitta det där lilla extra. Där kommer vi in. Vi, Teamkoncept, kan med vår erfarenhet och kompetens hjälpa Er med att skräddarsy konferenser, teambuilding, föreläsningar och mycket mer.