Moretime Group

Beviljad ansökan om företagsrekonstruktion

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 16:53 CET

Bolagets ansökan om företagsrekonstruktion har beviljats.

Stockholms tingsrätt beviljade Moretime Professional Services AB:s (publ) ansökan om företagsrekonstruktion den 26 februari 2016. Rekonstruktör i Bolaget är Bill Kronqvist på advokatbyrån Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB.

Borgenärssammanträde kommer att hållas 18 mars 2016 kl 13.30 i Stockholms tingsrätt.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se 

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.