Lightlab AB

BEVILJANDE AV PATENT I KINA

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:09 CET

LightLabs Patentportfölj stärks ytterligare. Kinesiska patentverket (SIPO - State Intellectual Property Office of the P.R.C.) har meddelat att man har beviljat LightLab Sweden AB:s ansökan om patent relaterat till lampans anod. Det kinesiska patentet är del i en patentfamilj som även innefattar patentansökningar i USA, Europa, Indien och Taiwan.

- Det nya patentet är ett uttryck för vår strävan att nära koppla samman utvecklingsarbetet och patentskyddet. Kina är en viktig framtida marknad för LightLab vad avser såväl tillverkning som försäljning, säger Bo Madsen, VD i LightLab.

2009-12-11

LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: +46 08-442 05 50
Mob: +46 070-667 39 33
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2009-12-11.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Om LightLab Sweden
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, bedriver utveckling av en miljövänlig energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemissionsteknik, kalla katoder och katodluminiscens. Den är energisnål och uppvisar goda värden för färgbalans och färgkvalitet. Lampan innehåller inte kvicksilver, bly eller andra miljöfarliga ämnen. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Tekniken bakom lampan är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G&W Kapitalförvaltning AB.