Nättidningen Payback / Payback Sverige

Bevisen: Karlstads Kommunstyrelseordförande Nisser låter kommunens skattebetalare bekosta hela notan för hans strandstuga!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 01:19 CET

nisser

Nisser har disponerat sjönära mark och stuga gratis under 18 år!

Karlstads Kommunstyrelses ordförande Per-Samuel Nisser (M) (bilden ovan) har ett arrendekontrakt på en fastighet benämnd Sjöstugan invid sjön Alstern, belägen på fastigheten Höje 1:5. Nisser fick av Karlstad Kommuns fastighetskontor tillåtelse 1995 att disponera byggnaden samt den sjönära marken helt gratis.

Som framgår av bilagda dokument så har byggnaden under tiden förbättrats och byggts ut. Vilken skattbetalare och kommuninvånare skulle inte fritt vilja kunna disponera en sådan trevlig fastighet invid en sjö???

Har Nisser betalat skatt för förmånsvärdet av fastigheten? Vem har betalat utbyggnaden?

Den stora frågan är nu om Per-Samuel Nisser betalat något förmånsvärde till Staten för det fria nyttjandet av fastigheten eller om han råkat glömma bort fastighetsutnyttjandet i deklarationen under 18 år??

Frågan är även vem som bekostat underhåll och utbyggnad av fastigheten? Nisser eller kommunens skattebetalare??

Vad som säkert går att uttala sig om i sak är att Per-Samue Nisser borde be mc-klubben han kallat kriminell i media ett flertal gånger om ursäkt för sina substanslösa uttalanden! För vem är Nisser att kasta sten i glashus??? Den som utan synd är kasta första stenen och den personen är inte Nisser!

Kontraktet Föreutbyggnad   Efter utbyggnad 

Länk till tidigare artikel i ärendet:
http://www.payback.name/?p=12314

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name