BG Byggros AB

BG Byggros levererar Plantex® GroundGrid® geoceller!

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 14:21 CEST

BG Byggros har levererat Plantex® GroundGrid® geoceller till ett pilotprojekt beläget i Alvik strand.

Slänten har belagts först med en Typar duk från DuPont™ och därefter Plantex® GroundGrid® geoceller från DuPont™. Plantex® GroundGrid® geoceller har därefter fyllts med gårdsgrus i fraktionen 8/16.

Plantex® GroundGrid® geoceller främsta uppgift i detta projekt är att hålla kvar gårdsgruset i slänten så man får en fin yta som står emot regn och erosion.

Entreprenören som utfört arbetet med Plantex® GroundGrid® geoceller tyckte att det var ett mycket angenämt material att jobba med och oerhört enkelt att montera, även i en så pass brant slänt som denna. Vidare var det enkelt att skära ut för t.ex. lyktstolpar m.m.

Plantex® GroundGrid® geoceller kan användas framgångsrikt om du t.ex. vill anlägga en grusgång som är enkel att köra eller cykla på utan att få hjulspår i gruset. Plantex® GroundGrid® geoceller håller gruset effektivt på plats och förhindrar att gruset skjuts åt sidan, detta medför att du får en stabil vägyta som efter bilöverfarter och även lastbilar fortfarande har en jämn struktur. En annan fördel med Plantex® GroundGrid® geoceller är att dem är oerhört smidiga att transportera då materialet är lätt och förpackat i små förpackningar som får plats i en vanlig personbil, men som ändå täcker 10 m²/förpackning när det är installerat.

Plantex® GroundGrid® geoceller finns i två olika storlekar; 50mm höjd och 55x55mm håldiameter samt 50mm höjd och 110x110mm i håldiameter.

Plantex® GroundGrid® geoceller kan med fördel användas för bilparkeringar, körbanor, husvagnsuppställningar, gångvägar på kyrkogårdar, golfbanor, idrottsplatser och grusbelagda ytor.

För mer information kring Plantex® GroundGrid® geoceller kontakta BG Byggros AB.

BG Byggros AB levererar säkra lösningar till byggarbete och anläggningsarbete - bl.a. för hem och trädgård, anläggningskonstruktion, vattenbyggnation och vägkonstruktion.