Sveriges Byggindustrier

BI Malmö: Bygg- och anläggningsprogrammet – yrkesutbildningen som går mot strömmen

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 15:34 CEST

Sveriges Byggindustrier (BI) kan, efter en nationell sammanställning av söktrycket till bygg- och anläggningsprogrammet i gymnasieskolan, konstatera att intresset för den bygginriktade yrkesutbildningen är fortsatt stort. Men situationen varierar mellan regionerna.

– Antalet förstahandssökande minskar något i vår region och det var ganska väntat. Antalet utbildningsplatser i vår region har varit större än branschens rekommendationer under några år och därför är det viktigt att antalet utbildningsplatser också minskar. Vi ser ett stort engagemang för utbildningsfrågor hos företagen i branschen. Men det finns gränser för hur många elever man kan ha på arbetsplatserna. Företagen måste samtidigt kunna erbjuda ett meningsfullt utbildningsinnehåll och garantera allas säkerhet, säger Mikael Granlund, BI Malmö.

– Eleverna har nog förstått att de fortfarande kan få en yrkesutbildning och samtidigt ha garanterad rätt att läsa de extra kurser som krävs för att få grundläggande behörig­het för högskolestudier. Men de generella kurserna ska inte bara ses som nödvändiga för fortsatta studier. Dagens och morgondagens byggare behöver en bredare kompetens. Många utvecklas vidare i sitt yrkesliv mot andra roller, några startar eget. På arbets­plats­erna blir det vanligare med kollegor från andra länder och den tekniska utvecklingen inne­bär alltmer specialiserade metoder, säger Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning på BI.

I den nya gymnasieskolan är det meningen att tillgången på praktikplatser (s.k. APL) ska avgöra hur många utbildningsplatser en yrkesutbildning kan ha. BI utgår därför från att alla gymnasieskolor har säkrat tillgången till praktikplatser inför höstens intag. På vissa håll i landet har antalet utbildningsplatser ökat dramatiskt under de senaste åren och vi har tyvärr sett att alla elever inte har kunnat få en praktikplats.

På yrkesutbildningarna ingår i den nya gymnasieskolan 600 gymnasiepoäng (gyp) av de kurser som kallas gymnasiegemensamma. Den totala omfattningen av den grundläggande behörigheten för högskolestudier ökar från 750 gyp till 900 gyp och därmed minskar tiden för yrkesämnen för de elever som vill läsa in den grundläggande behörigheten inom gymnasieskolans 2.500 gyp.
Men eleverna har också rätt att läsa en utökad utbildning där de 300 extra poängen tillkommer utöver det ordinarie programmet. Det handlar om två kurser i svenska och en i engelska.

För kompletterande information, kontakta Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning på BI: 0733-90 09 70, lars.tullstedt@bygg.org, eller Mikael Granlund, BI Malmö: 0708-36 83 20, mikael.granlund@bygg.org

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org