Biacore

Biacores försäljning under första kvartalet

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 08:50 CEST

Uppsala, 2006-04-11. Biacore International AB (SSE:BCOR) tillkännager idag att försäljningen under första kvartalet översteg rådande förväntningar i marknaden. Under första kvartalet 2006 ökade försäljningen med cirka 19 % jämfört med motsvarande period 2005. Efter den rekordförsäljning som rapporterades för fjärde kvartalet 2005 hade Biacore räknat med en långsammare tillväxt i början av 2006.

Biacores delårsrapport för januari – mars 2006 publiceras den 4 maj såsom tidigare annonserats

– Slut –


För vidare information kontakta:
Erik Walldén, VD och koncernchef, 070 225 22 70
Lars-Olov Forslund, Ekonomi/finansdirektör, 070 225 27 27
Jan Isoz, Investor Relations, 070 810 31 17


Till redaktionen
Biacore marknadsför över hela världen system för analys av proteininteraktioner, ett område av ökande betydelse för forskare vid akademiska institutioner, inom läkemedels- och bioteknikindustrin och på diagnostikområdet. Företagets system ger unik information om interaktionen mellan proteiner och andra molekyler inklusive små molekyler såsom läkemedelskandidater. Vid forskning, utveckling och produktion av nya läkemedel ger dessa data värdefull kunskap om hur proteiner fungerar. De klarlägger sjukdomsmekanismer och spelar en viktig roll då kritiska beslut ska tas under FoU- och tillverkningsprocessen.

Biacores produkter används inom en rad viktiga områden såsom karakterisering av antikroppar, proteomik, karakterisering av läkemedelskandidater, immunogenicitet samt utveckling och produktion av bioläkemedel. Bland kunderna finns världsledande biovetenskapliga forskningscentra, alla de stora läkemedelsföretagen i världen och ett stort antal företag inom den växande biotekniksektorn.

Biacore marknadsför även system och kit för säkerställande av kvalitet och säkerhet hos livsmedel.

Företaget har egen säljorganisation på världens viktigaste marknader: USA, Europa, Japan och Australien, och ett nät av distributörer i Asien-Stillahavsområdet.
Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com