Biacore

Biacores ledning förstärks med chef för marknadsföring och affärsutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 12:10 CET

Biacore International AB (Biacore)
(Stockholmsbörsen:BCOR; Nasdaq:BCOR) meddelar idag att en ny befattning
inrättats direkt under VD: chef för marknadsföring och affärsutveckling.
Till innehavare av den nya befattningen har utsetts Erik Walldén. Han
tillträder sin tjänst den 19 januari 2004 med placering vid
huvudkontoret i Neuchâtel, Schweiz. Styrelsen har utnämnt Erik Walldén
till vice verkställande direktör i Biacore International AB.

Ulf Jönsson, VD och koncernchef säger: "Situationen på marknaden har
gjort 2003 till ett tungt år för Biacore med vikande försäljning. Detta
beror inte på bristande behovsanpassning hos våra produkter eller
prispress föranledd av konkurrens utan främst på att läkemedelsindustrin
dragit ner på sina investeringar i de tidiga forskningsfaserna. I detta
läge ser vi ett behov av kraftsamling, resursförstärkning och förändrad
struktur på vår marknadsföring. Med den gedigna erfarenhet inom
marknadsföring och affärsutveckling som Erik Walldén besitter, är jag
övertygad om att han starkt kommer att bidra till en positiv
resultatutveckling för Biacore."

Erik Walldén, född 1949, har djup erfarenhet från företag inom området
'biotech supply'. Efter 13 år i olika FoU- och
marknadsföringsbefattningar inom Pharmacia Biotechnology (idag Amersham
Biosciences) kom han 1989 till Pharmacia Biosensor (namnändrat till
Biacore vid börsintroduktionen 1996) som global marknadschef. I denna
position hade han ansvar för uppbyggnaden av Biacores marknads- och
säljorganisation, marknadskommunikation och varumärke. Från 1992 hade
Erik olika ledande befattningar bl.a. i PerSeptive Biosystems och
Applied Biosystems i USA för att 1998 bli VD och koncernchef i
Pyrosequencing AB. Han utvecklade detta då helt nya företag till dess
nuvarande position som ett börsnoterat företag inom 'biotech supply' med
global närvaro. Erik Walldén har utbildning i analytisk kemi och biokemi
från Uppsala universitet.

Till redaktionen:

Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)-
baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa,
Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data
i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en
stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs främst av medicinska och
biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag
över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig
Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för
närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för
tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening,
HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och
omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater,
Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i
läkemedelsforskningsprocessen före HTS och Biacore®C som är avsett för
koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med
GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med kraftigt utökad kapacitet
är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004.

Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och
Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2002 till 614,2 miljoner kronor och
rörelseresultatet var 140,6 miljoner kronor.

Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com

För vidare information kontakta:
Ulf Jönsson, VD och koncernchef
+41 (0)79 668 8336

Pressmaterial fackpress:
Sarah Perceval, De Facto Communications
Michaela Mahon, De Facto Communications
+44 (0) 207 496 3300