Umeå kommun

Bibliotekshuset säljs till Umeå Kommunföretag

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 13:20 CEST

Umeå kommun säljer fastigheten Idun 1, som inrymt stadsbiblioteket, till Umeå Kommunföretag AB för bokfört värde, omkring 25 miljoner kronor. Detta enligt ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Stadsbiblioteket flyttar in i sina nya lokaler i Väven under hösten. Det gör att stora delar av fastigheten Idun 1 blir lediga för annan användning. I det köpeavtal som tecknats med Umeå Kommunföretag står att fastigheten säljs ”för utveckling av i första hand nya bostäder i enlighet med översiktsplanens intentioner”.

Umeå kommun kommer i fortsättningen att hyra kommunfullmäktigesalen plus grupprum samt depåbiblioteket med kontor i Idun 1. Användningen ska säkerställas genom interna avtal som är bilagor till köpeavtalet.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mikael Öhlund
vd, Umeå Kommunföretag AB
090-71 80 75
070-579 00 01
mikael.ohlund@umea.se