Iris Hjälpmedel AB

Bibliotekspersonal får utbildning i bemötande

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 07:30 CEST

Den 2 april kommer bibliotekspersonal från Sörmlands, Västmanlands och Örebro län att få utbildning i hur man bäst bemöter funktionsnedsatta personer. Under utbildningsdagen, som genomförs av Iris Hadar, kommer föreläsare med olika funktionsnedsättningar ge handfasta tips och berättar om sina egna erfarenheter av bemötande.

Att alla människor uppskattar god service och ett gott bemötande kan låta som en självklarhet. Men ofta fungerar det inte fullt ut för personer med funktionsnedsättningar. Oftast beror det på osäkerheten som uppstår i mötet för att man saknar tillräcklig kunskap.

Utbildningsdagen som omfattar områdena synnedsättning, döv/hörselnedsättning, rörelsenedsättning, neuropsykiatriska diagnoser samt läs och skrivsvårigheter kommer att ge bibliotekspersonalen en ökad förståelse och kunskap i kombination med konkreta tips om hur man bäst agerar i olika situationer.

Satsningen ingår i ett projekt, KompoBib 2020, som ska identifiera behov och genomföra kompetensutveckling för bibliotekspersonal i östra Mellansverige. Projektet som beviljats ESF-stöd drivs av de tre länsbiblioteken.

- Vi på biblioteken ska bidra till ett samhälle som är öppet och tillgängligt för alla och i det sammanhanget är den här utbildningen extra viktig, säger David Jonsson, projektledare på KompoBib 2020.

Tid och plats

2012-04-02, 09.30 - 16.00 Hörsalen, Västerås Stadsbibliotek

För mer information kontakta

Annika Sohlman, Iris Hadar AB, 021-540 49 25, annika.sohlman@iris.se

David Jonsson, Projektledare, Kultur och utbildningsförvaltningen, 0722-26 54 77, david.jonsson@dll.se

För mer information om Kompo Bib 2020: www.landstingetsormland.se/kompobib

Vi på Iris vet att alla vill göra mer. Vi hjälper dig utnyttja din förmåga i skola, arbete såväl som på din fritid.

Iris skapar möjligheter för ett tillgängligt samhälle!