Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

Bidra inte till tjuvarnas marknad i jul

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 13:00 CET

8 av 10 svenskar har köpt varor på andrahandsmarknaden.  Samtidigt uppger endast 3 procent att de känner sig helt säkra på att varor de handlar på köp- och säljsajter på nätet inte är stulna och bara drygt hälften anser att de själva har ansvar för att kontrollera att varan de köper inte är stulen. Det visar en ny undersökning* som Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) låtit Demoskop genomföra.

Andrahandsmarknaden på nätet annonserar i år varor motsvarande ett värde på ca 200 miljarder kronor. Att handla i andra hand har blivit lättare i och med nätets köp- och säljsidor. 8 av 10 svenskar har köpt varor på andrahandsmarknaden visar en undersökning SSF låtit Demoskop genomföra i november. Baksidan av detta mynt är att även handel med stulna varor har blivit enklare. Fyra av tio uppger att de känner någon som köpt stulna varor. Statistik visar också att anmälda häleribrott ökar med 8 procent de tre första kvartalen i år jämfört med samma period förra året.

–Att köpa stulna varor bidrar till att vi får leva i ett otryggare samhälle som underlättar för tjuvarna att få sitt stöldgods sålt och hjälper de kriminella att finansiera sin verksamhet som tenderar att bli allt grövre, säger Annika Brändström, vd på Svenska Stöldskyddsföreningen.

Samtidigt är kunskapen låg när det gäller lagstiftningen på området.  Sedan 2003 är det gamla begreppet god tro inte längre tillräckligt för att man som köpare ska få behålla varan man köpt. Är varan stulen ska den återlämnas till den rätte ägaren. Pengarna man betalat får man inte tillbaka. Dessutom riskerar man att bli dömd till böter eller fängelse för häleri om man haft anledning att tro att varan är stulen.

–Tillsammans kan vi som utgör samhället se till att det blir svårare för tjuvarna att sälja stulna varor vidare och samtidigt undvika att själva bli av med både varan och pengarna. Till exempel kan man försäkra sig om identiteten på den som säljer eller be om ursprungskvittot för varan. Vi rekommenderar också att avstå från att handla när man är osäker på varans rätte ägare, säger Annika Brändström.

SSF arbetar för att öka tryggheten i samhället och kommer under julhandeln att genomföra en informationskampanj om häleri.

Bilagor: Faktablad med länk till godtrosförvärvslagen och statistik från BRÅ samt en beskrivning av och utdrag ur undersökningsresultatet. Finns även att se på www.stoldskyddsforeningen.se.

*Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) under november månad 2009. Totalt genomfördes 1059 enkäter med ett urval av svenska folket mellan 18 och 65 år.

 

För mer information, kontakta:

Pia Lindström, projektansvarig, telefon: 070-910 18 08
Anna Härenvik, informations- och marknadsansvarig, telefon: 070-981 65 87

Svenska stöldskyddsföreningen är en ideell förening som förebygger brott i samarbete med bland annat polisen och försäkringsbranschen. Vår mission är att öka tryggheten i samhället.