Länsstyrelsen i Örebro län

Bidrag för produktutveckling i småföretag

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 13:45 CET

Nu finns det nya pengar att söka för små företagare i Örebro läns för att vidareutveckla en vara eller en tjänst. Totalt handlar det om 1 miljon som tilldelas Örebro läns företagare. Bakom satsningen står Nutek, i samarbete med partnerskapet PU Rådet Värmland-Örebro. Syftet är att bidra till stärkt konkurrenskraft hos företagen i Örebro län.

De små företagens konkurrenskraft ska stärkas. Det är syftet bakom programmet ”Produktutveckling i små företag – av varor och tjänster” som Nutek bedrivit i samarbete med PU rådet Värmland/Örebro och 19 andra så kallade partnerskap över hela Sverige sedan 2005.

– Stödet ska ges till små företag som behöver hjälp med att utveckla företagets tjänster eller varor för att på så sätt stärka konkurrenskraften, säger Gunnar Haneskog, projektledare på ALMI Företagspartner och ansvarig för partnerskapet i Örebro län. Vår roll är att hjälpa företagen med rådgivning och att fungera som en länk mellan företagen och Nutek.

Totalt handlar det om cirka 60 miljoner kronor som, via Nutek, fördelas till de 20 partnerskapen över hela Sverige. Maxbeloppet varje företag kan få är 500 000 kronor. Kravet på de företag som söker stöd är att de själva bidrar med lika mycket pengar som de får, i kontanta medel. Andra krav är att företagen har 1-100 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner Euro. Företagen måste vara fristående eller ägas till högst 25 % av ett större företag. Exakt hur många företag som kommer att beviljas stöd är inte klart i dagsläget. Bidrag får sökas fram till 15 november 2007. Beslut om projekt fattas dock löpande tills pengarna är slut.

Bakgrunden till programsatsningen är det regeringsbeslut som fattades i oktober 2004 om särskilda insatser för just produktutveckling i små företag – ett område som är högprioriterat av regeringen.

För info ring ALMI Gunnar Haneskog tel 019-17 48 17 eller Länsstyrelsen Hans Jurstrand tel 019-19 39 43.