Västerbottens museum

Bidrag till heldagsseminarium om Gösta Skoglund

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 09:00 CEST

Västerbottens museum planerar tillsammans med Studieförbundet ABF och Västerbottens läns hembygdsförbund en seminariedag den 26 oktober kring politikern Gösta Skoglund. För att klara av arrangemanget som är gratis för allmänheten har man sökt om externa bidrag. Riksbankens Jubileumsfond bidrar med stöd för resekostnader. Skoglund, som i år skulle fyllt 100 år, hade som landstingspolitiker i Västerbotten och riksdagsman/statsråd ett stort inflytande i landet åren då folkhemmet byggdes. Hans gärning är uppmärksammad genom Hembygdsförbundets och museets gemensamma tidskrift Västerbotten tidigare i år, och nu vill man under en heldag ägna sig åt detta politiska fenomen utifrån olika infallsvinklar och perspektiv. Inte bara i backspegeln genom att tala om hans inflytande, person och samtid, utan också med framåtsyftande ambitioner. Västerbottens museum har tillsammans med ABF engagerat några föredragshållare som utifrån skilda utgångspunkter ska ge sin bild av denne märklige man. Bland föredragshållarna märks lektor Maurits Nyström, Uppsala universitet, som kommera att inleda med en historisk genomgång av Gösta Skoglund och hans samtid. Därefter följer fd EU-kommissionären Anita Gradin om Skoglund som statsråd och rikspolitiker, direktören för Riksbankens Jubileumsfond Dan Brändström om Skoglunds betydelse för Umeå universitet, professor Lars-Erik Edlund om honom som museibyggare samt fd kommunalrådet Torsten W. Persson som ska bidra med några personliga hågkomster och reflektioner kring hans betydelse som regional politiker. Som samtalsledare är universitetskansler Sigbrit Franke engagerad. - Det har varit spännande att få sätta sig in i Gösta Skoglund och hans tid, säger Ola Kellgren, biträdande länsmuseichef och redaktör vid Västerbottens museum. Jag har arbetat med tidskriften i mer än ett år och nu följs detta av en, som jag hoppas, intressant och framförallt framåtsyftande seminariedag. Hur såg den politiska miljön ut som dåtidens politiker fostrades i? Vad är det idag som formar morgondagens politiker? Vad kan vi lära av Gösta Skoglund och hans tid?, är några av frågorna som vi hoppas få besvarade. Seminariet äger rum i Bio Abelli, Västerbottens museum, söndagen 26 oktober och det är, som vanligt, fritt inträde till arrangemang av det här slaget. För mer information kontakta: Ola Kellgren, tel: 090-17 18 02, mobil. 070-330 55 33 e-post: ola.kellgren@vasterbottensmuseum.se