Ciaoo PR

Bidrag till ideella organisationer uppvisar en negativ trend

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:47 CET

Bidrag till ideella organisationer uppvisar en negativ trend
Andelen personer som lämnar bidrag till mer än en ideell organisation är den
lägsta sedan innan tsunamikatatrofen 2004.

Siffror i en ny konsumentundersökning genomförd av undersökningsbolaget Reflect via telefon, visar att
närmare 6 av 10 svenskar regelbundet skänker pengar till en eller flera ideella organisationer. För 2010
är denna andel något lägre jämfört med samma kvartal föregående år trots det stora antalet katastrofer
runt om i världen.

Direkt efter tsunami katastrofen 2004 ökade andelen svenskar som skänkte pengar till någon ideell
organisation betydligt. Hela 77 % av landets invånare angav då att de skänkt pengar till någon ideell
organisation i samband med tsunamin.

- Men efter jordbävningen på Haiti har vi inte kunnat se någon sådan trend, utan de totala siffrorna visar
snarare på en minskning av andelen personer som ger pengar i jämförelse med samma period 2009.
Svenskarna tycks ha omfördelat sitt sitt givande under katastrofen på Haiti snarare än att antalet
organisationer som man ger till har utökats. Katastrofen i Pakistan verkar inte heller ha lett till att man i
större utsträckning skänker pengar till en eller flera organisationer, säger Marcus Bjärneroth, VD på
Reflect AB.

Även om siffrorna visar nedgång i givande och överlag är låga för 2010 är det fler yngre (under 30 år)
som ger till minst en organisation.

Kvinnor skänker i snitt till fler organisationer än män och personer över 55 år är de som skänker till flest
organisationer.

34 000 intervjuer via telefon
Reflect AB har sedan 2004 genomfört totalt nästan 34 000 telefon intervjuer i en månatlig undersökning, där privatpersoner fått svara på frågor kring givande till olika ideella organisationer. Företaget har sedan 2007 genomfört 500 intervjuer varje månad, där man bland annat frågar om huruvida intervju personen känner till någon/några insamlingsorganisationer, om han/hon skänker pengar till någon av dessa organisationer samt vilken organisation man skulle välja att skänka 1 000 kr till.

Om du hade 1000 kr att skänka bort till en organisation, vilken skulle du då välja?
Siffror från 2009 visar att Cancerfonden valdes mest frekvent.

2010 har vi delat in kvartalsvis.
* Q1: Läkare utan gränser
* Q2: Cancerfonden
* Q3: Rädda Barnen

 
Kontaktuppgifter information och frågor:
Reflect Företagsutveckling AB
VD Marcus Bjärneroth
Tel. 0706272127
Epost markus.bjarneroth@reflect.se

Fakta om undersökningen GIVARESVERIGE

Givarsverige är Reflects stora undersökning om svenska folkets givande som genomförts sedan 2004. Varje månad genomförs telefonintervjuer med 500 personer som bland annat tillfrågas om vilka organisationer som samlar in pengar som de känner till och vilka organisationer de kan tänka sig att skänka pengar till. Flera välgörenhetsorganisationer beställer rapporten Givarsverige som redovisas kvartalsvis för att kunna följa den egna och andra organisationers utveckling, och de får då en kontinuerlig uppföljning av:

  - Hur svenskarnas givande utvecklas, hur stor andel skänker pengar till minst en organisation osv

 - Vilka organisationer som svenska folket känner till, dels ”Top of Mind” men också totalkännedom

 - Vilka organisationer som man skänkt pengar till.

 - Vilka organisationer (förutom de man skänkt till) som man kan tänka sig att skänka till.

 - Potentiellt totalt givande = Befintligt givande + Potentiellt givande.

 - Vilken organisation som föredras om man fick 1000 kr att skänka bort till en organisation.

 För att kunna möta efterfrågan från de organisationer som inte behöver en lika omfattande information lanseras nu
Givarsverige mini där ett urval av frågorna redovisas:

  - Utveckling av svenskarnas givande

 - Total kännedom om organisationer

 - Föredragen organisation 1000 kr

 Rapporten Givarsverige mini redovisar den egna organisationens resultat samt resultatet för de 6 organisationer som fått högst resultat på respektive fråga, och resultatredovisningen sker på totalnivå. Rapporten levereras per e-post i PDF-format utan redovisningsmöte.

Det är lätt att utöka Givarsverige mini att innefatta fler frågor och att bryta ned viktiga frågor på exempelvis kön, ålder eller region.

OM REFLECT
Reflect är ett undersökningsföretag specialiserat på kvantitativa undersökningar. Med undersökningar som verktyg lär vi företag att förstå sina marknader, sin organisation och omvärld. Undersökningarna som genomförs tillsammans med Reflect avser fungera som en språngbräda inför framtiden. Vi levererar beslutsunderlag som snabbt skall kunna användas för att öka utväxlingen i företag och organisationer.

Ciaoo PR
Leif Leganger
Tel. 0738566485
Epost. ll@ciaoo.se

 

 

Ciaoo PR är en kommunikationsbyrå i Stockholm.
Våra kunder finns över hela Europa, Ciaoo PR arbetar med kommunikation och PR inom många branscher.

Press service för företag - Sport - Golf - Turism & livstil  är några av våra special områden