Konstnärsnämnden

Bidrag till kostnadskrävande arbeten/projekt

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2002 09:00 CET

Sveriges bildkonstnärsfond har fördelat 5 mkr till 23 kostnadskrävande arbeten/projekt. Antalet ansökningar var 508. Bland bidragen ryms sådana som avser konstnärliga experiment- och utvecklingsarbeten, men även några som gäller dokumentation och rekonstruktion av tidigare arbeten. Till skillnad från arbetsstipendier ger dessa bidrag möjligheter för konstnärer att samarbeta med andra konstnärer eller med andra yrkesutövare. Inför höstens fördelning har styrelsen också pekat på möjligheten att knyta mentorer till arbetsprocessen.