BIG BAG

BIG BAG ökar fokus på kvalitets- och miljöförbättringar

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 19:47 CET

Lastväxlare på Södermalm

BIG BAG är väl förberedda på framtidens tuffare krav på miljö och kvalitet. Sedan november 2017 är företaget certifierat enligt ISO 9001/14001 version 2015. De nya certifieringarna ställer ännu hårdare krav på verksamhetens miljöförbättrande mål och på bl.a. riskhantering och processorientering.

Varför uppgraderar BIG BAG sina ISO certifieringar?

”BIG BAG ska fortsätta att vara en självklar partner för logistik och återvinning av byggavfall”, säger VD Pierre Grubbström.
”Allt fler beställare kommer att skärpa sina fokus på miljöpåverkan. Därför ska vi i god tid vara rustade för att möta framtidens krav på minskad klimatpåverkan, bättre hushållande och effektivare återvinning. Uppgradering till senaste versioner av ISO 9001/14001 är av flera viktiga förbättringar som vi arbetar med”, avslutar Pierre.

Vad innebär uppdateringarna?

Belen Camarero, som ansvarat för att genomföra ISO-standarden i hela organisation, berättar:
”I takt med ökad medvetenhet har kraven förändrats från kunder och samhälle. För att möta dessa har många förändringar genomförts.
För att få driv i kvalitets- och miljöarbetet och därmed nå resultat, föreskrivs bl.a. tydligare och bättre kopplingar till affärsprocesserna i version 2015 av ISO 9001/14001.”

Förändringar i ISO 9001:2015 i korthet:
 • Bredare strategiskt grepp
  • Större fokus på ledarskap
  • Större betoning på process-perspektiv
  • Ändring av riskhanteringen
  • Mer av tjänsteorientering
  • Mer flexibla krav på dokumenthantering
  • Förändrad ändringshantering
  • Styrning av externa produkter och tjänster
 • Förändringar i ISO 14001:2015 i korthet:
 • Bredare strategiskt grepp
  • Större fokus på ledarskap
  • Större fokus på ökad miljöprestanda
  • Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande
  • Krav på livscykelperspektiv och värdekedja
  • Miljöanpassad produktutveckling
  • Efterlevnad av lagar och andra krav
 • År 2003 presenterade BIG BAG storsäckar för byggavfall, som ett enkelt och miljösmart alternativ till transporter med container eller egen bil och släpvagn.
  Idag erbjuder företaget en mängd olika kärl och metoder för insamling och sortering av avfall från byggprojekt av alla slag.
  BIG BAG behandlar allt icke miljöfarligt avfall vid egna anläggningar och genom att kombinera automatisk och manuell sortering produceras material för återanvändning, återvinning eller energiutvinning.

  BIG BAG uppfyller alla miljökrav och är certifierat enligt ISO 9001/14001

  För mer information om BIG BAG, ring 08-30 21 00, mejla info@bigbag.nu eller besök oss på www.bigbag.se.