RISE Research Institutes of Sweden AB

Big data ger ny kunskap om matvanor och hälsa

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 08:52 CEST

Data från mobiler, sensorer och appar kan bidra till förändrade matvanor och bättre hälsa. Hur detta ska gå till arbetar forskare från tolv länder med i EU-finansierade projektet Richfields. Ett av arbetspaketen leds av SP.

Allt mer använder vi mobilappar och kroppsnära teknik, som samlar in data i realtid om vår hälsa och vårt beteende. Alla dessa data kan bidra till att besvara viktiga frågor om samhällsutmaningar som rör mat och hälsa. Fetma, hjärt-kärlsjukdomar och även hållbarhet är några exempel. I Richfields-projektet ska forskarna studera data om matinköp, matlagning och konsumtion.

– Varje dag genererar konsumenter och företag "big data". Det handlar om enorma mängder information, som innehåller detaljerade beskrivningar av beteenden, inklusive tid och plats. Rätt använd kan all den här informationen ge ny kunskap om vad konsumenterna väljer att äta och hur och varför de gör sina val, säger Haris Hondo, forskare på SP.

Projektet ska också ta fram en konsumentdataplattform. Den kan användas för att jämföra och dela information om livsmedelsbeteenden och vardagliga val som görs av konsumenter i hela Europa.

Om Richfields

Richfields-projektet startade 1 oktober 2015, och finansieras under tre år. Projektet koordineras av LEI Wageningen UR. Sexton projektpartners från tolv länder, sammanför kompetens inom kost, sociologi, informationshantering, IKT, företagsekonomi, konsumentvetenskap, och livsmedelsförädling.

För mer information, se: www.richfields.eu

Kontakt projektledare Haris Hondo, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, haris.hondo@sp.se, tel 010-516 66 65

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se