Nättidningen Payback / Payback Sverige

Bikerklubbar är klubbar och inga gäng! Del 9

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 10:42 CEST


notgang

MC-klubbar och aldrig gäng!

MC-klubbar/bikerklubbar äger en självklar rätt att bli kallade och benämnda för vad de är nämligen MC-klubbar eller Bikerklubbar men aldrig några gäng och inte heller några nätverk!

För MC-klubbar är inga gäng. MC-klubbar är välskötta och välorganiserade föreningar med struktur, stadgar, styrelse och valda befattningar m.m ssom finansieras huvudskaligen utav sedvanliga medlemsavgifter.

MC-klubbar har således en organisationsform och struktur som helt avviker från gatugäng eller från de former som olika nätverk bedriver sin verksamhet inom. Och, mc-klubbar är organiserade på exakt samma sätt som en bridgeförening, en golfklubb eller för den delen Polisens Pistolskytteklubb. Det är ingen skillnad, det finns ingen skillnad och det kommer därför inte heller att accepteras att media eller polis gör någon skillnad!

Vi kräver respekt och stopp för skitsnacket!

Vi kräver därför av media såväl som politiker och myndigheter att mc-klubbar ska bli respekterade som de föreningar och klubbar de är och inte längre skällas för gäng eller hållas för att vara oorganiserade och kriminella vildar som driver verksamheter av ljusskygg natur!

Propagandaminister Joseph Goebbels uttalade inom Tredje Rikets ram att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger blir en sanning. Och, just så är det med begreppet mc-gäng. Det är ett vedertaget begrepp som vunnit plats i rapporter, utredningar, nyhetsinslag samt inte minst tidningsartiklar och i folks medvetande enbart och uteslutande på grund av begreppets flitiga användande. Inte på grund av att det föreligger några som helst belägg i sak. För det gör det inte!

Precis som med rockers i Danmark har begreppet mc-gäng en direkt förnedrande och stigmatiserande avsikt från polisens sida att förnedra och kriminalisera klubbarna i myndigheters och folks ögon. Samtidigt talar polisen emot sig själv när de uttalar att mc-klubbar är strukturerade, välorganiserade och hierarkistiskt uppbyggda. Det vill säga att de har en uppbyggnad som är diametralt motsatt sådana som löst sammansatta nätverk eller gäng har.

Så vi kräver därför å hela bikerkulturens räkning ett stopp på alla misstänkliggörande begrepp riktade mot mc-klubbar som inte har någonting med verkligheten att göra! Bikerklubbar är bikerklubbar och inget annat så sluta snacka skit och kallas klubbarna för något de inte är såsom gäng!

Peter Schjerva för Payback Sverige (www.payback.name)

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name