Nättidningen Payback / Payback Sverige

Payback har nu inlett arbetet kring "Bikerns Lagbok"

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 17:00 CET

Lagboken

Payback Sverige har nu inlett arbetet med att sammanställa en speciell lagbok för bikers i alla ärenden som kan karakteriseras att falla under så kallad negativsärbehandling. Arbetet kommer att utmynna i en bok som kommer att göras tillgänglig för försäljning kring julen 2016. 

Landsomfattande studiecirklar för bikers 2017

"Bikerns Lagbok" (arbetsnamn) kommer därefter att utgöra studiecirkelsmaterial för den utbildning Payback Sverige avser att iscensätta under andra halvåret av 2017. Avsikten är att utbilda Sverige biker i vilka fri- och rättigheter de har enligt lag och hur de ska bemöta olika former av negativ särbehandling.

Samlingssida

Vi kommer under 2016 att publicera ett urval av texter som senare kommer att publiceras i "Bikerns Lagbok".  Vissa korta, andra längre och därutöver några övergripande allmänjuridiska texter. En del texter är nya och andra har uppdaterats och redigerats för att fungera i bokform. Allt kommer att få ett sammanhang i Lagboken.

Varje kapitel, utom de som har karaktären att ge en övergripande bild, i boken kommer att inledas med en Sammanfattning som ger en snabb överblick i aktuellt ämne. De som bara vill skaffa sig en översikt om vad som gäller behöver bara läsa den biten. Därefter följer avsnitt med Rättsläge, med direkta hänvisningar till föreliggande beslut och domar. Icke övergripande kapitel avslutas därefter med direkta Råd och Tips för hur man som klubb eller enskild biker kan välja att hantera olika ärenden.

Sidan återfinns på: http://www.payback.name/?page_id=16768

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name