Nättidningen Payback / Payback Sverige

Bikers är precis som “vanligt folk”! 92-97 % jobbar och ingen klubb ställer sig över lagen!

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 00:39 CEST

På sistone har polisen obemötta fått mediaplats för påståenden kring att mc-klubbar ställer sig över lagen och utanför samhället samt för helt befängda påståenden om att de flesta klubbmedlemmar inte arbetar utan är kriminella till professionen. Då inte media har förmåga eller vågar ifrågasätta polislögnerna måste Payback ge den sanna bilden kring polispåhittena vilken ges i nedanstående artikel.

Myt och legend

Ingen mc-klubb har någonsin sagt att de ställer sig utanför samhället eller över lagen. Det är polisens påståenden eller olika oseriösa journalisters utsagor. Det är inte bikerklubbarnas!

Tvärtom verkar mc-klubbsmedlemmar, oavsett vad som står på ryggen, inom samhällets ramar precis på samma vis som alla andra föreningar eller medborgare. Allting annat är myt, propaganda samt ren och skär lögn från personer med en agenda, ett ekono-miskt intresse och/eller ett uppdrag.

Sanningen

Sanningen är istället att mellan 92 och 97 procent inom alla klubbar arbetar och betalar skatt precis som inom en golfklubb, en frimurarorden eller vilken annan sorts förening som helst. De övriga 3-8 % är precis som ett tvärsnitt av resten av landets medborgare, sjukskrivna eller arbetslösa.

Sanningen är även att bikers gör exakt samma saker som alla andra medborgare. De lämnar och hämtar barn på dagis och fritids. De går på föräldramöten, handlar, går på fackföreningsmöten och skjutsar barnen till och från olika fritidsaktiviteter. De ställer upp som ledare i olika föreningar. De är äkta män, sambos och familjefädrar. Det är således ingenting annat eller annorlunda med en biker än med en vanlig Svensson.

Kriminaliteten

Kriminaliteten inom bikerkulturen är till vissa delar en myt! Visst begår enskilda medlemmar inom klubbarna och kulturen kriminella handlingar, återigen liksom ett tvärsnitt av befolkningen. För större är inte kriminaliteten inom bikermiljön oavsett vad olika aktörer påstår.

Ty skall kriminaliteten inom bikerkulturen jämföras med andra grupper eller föreningar måste den beräknas utefter rättvisande grunder och utefter samma metoder. Statistiken gällande bikers ska självklart rensas från trafikförseelser och från handlingar som begåtts såsom minderårig samt från tider personerna inte varit medlemmar i klubben ifråga. Först då finns det en adekvat statistik som vi kan analysera och diskutera omkring. En sådan statistik finns inte idag varför inga jämförelsetal existerar.

När du går in i en klubb krävs det att du strukturerar upp ditt liv!

För faktum är, vilket aldrig framgått ur någon journalistisk artikel och än mindre i polisens olika rapporter, att många personer när de går in i en mc-klubb får ordning på sina liv då mc-klubblivet kräver ordning och disciplin. Personerna förändras och tvingas ta ansvar för och styra upp sitt liv. Helt plötsligt krävs punktlighet och närvaro vid möten, att hålla ord och genomföra ålagda uppgifter. Ansvarslöshetens tid är över och du tvingas strukturera ditt liv annars blir du inte gammal i någon klubb.

Som ett resultat av ovanstående faktorer förvandlas också olika personer och de kriminella gärningarna minskar! Tror ni det inte så begär fram adekvat statistik från polisen gällande den tid klubb-medlemmar varit medlemmar så lär ni få en rättvis statistik att bedöma och skriva omkring i framtiden!

Och för att avsluta stycket kring mc-kriminalitet ber vi er betänka följande: När skulle bikers ens hinna vara kriminella och dessutom varför skulle då bikers ens bekymra sig om att arbeta om de har en inkomst av kriminalitet bredvid? Nej, självklart faller detta på sin egen orimlighet och på vanlig sunt förnuft och logik.

Bikers är vanliga grabbar som kör hoj!

Bikers är vanliga människor med arbete, familj och barn som älskar att köra hoj och som i många fall föredrar att göra så i grupp med märken på ryggen. En del tar det mc-livet ytterligare ett steg längre och blir medlemmar i en så kallad 1 %-klubb där kraven på den enskilde medlemmen ökar avseende hängivenhet, övertygelse, närvaro och att ställa upp för varandra. Det handlar då om ett liv som centreras kring mc-intresset men och det är mycket viktigt; fortfarande har samma procentuella andel av medlemmarna arbete, familj och barn och ett liv som upptas av väldigt många vardags-sysslor. De har dock i regel ett mindre antal övriga hobbies då de valt ett liv där de ställer hojen och livet kring hojintresset i centrum av sitt liv och låter så mycket som möjligt handla om hojlivet.

Inte heller 1-% klubbarna har dock någonting med kriminalitet att göra. En 1 %-klubb säger inte och har heller aldrig sagt att de står utanför samhället eller över lagen. Det är återigen en myt och en skröna som alltför länge med framgång odlats av personer och myndigheter utan kunskap eller någon form av insyn i kulturen och bygger framförallt på en avsiktlig felöversättning som vi skrivit om i en annan artikel benämnd Outlaw = Fredlös!

Riksorganisationen för bikers rättigheter: www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name