Nättidningen Payback / Payback Sverige

Bikers i siffror! Paybacks Enkätsammanställning färdig och publicerad!

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2018 23:28 CET

Om Enkätundersökningen

Payback har under 2018 genomfört en stor mängd informationssamling kring bikers för sammanställning och publicering via Payback Sveriges Facebookgrupp.

Avsikten med Enkäterna

Avsikterna har varit tre:

1. Vi har dels velat visa i siffror att bikers är precis som andra medborgare.

2. Vi har även haft för avsikt att påvisa att det föreligger inga större skillnader varken i tänk eller utsatthet mellan klubbanslutna bikers och icke klubbanslutna bikers vilket säkert kommer att förvåna folk utanför bikerkulturen.

3. Att påvisa att bikers utsätts för en stor mängd olika former av olagligheter från myndigheterna sida som faller under trakasserier, förföljelse och diskriminering.

Om enkätundersökningen

Uppgifterna har sammanställs nedan och jämförs där det finns underlag med olika adekvata, statistiska källor vilka länkas efter varje enskild enkät.

Efter varje enkät ger Payback sina synpunkter på svaren.

Enkäterna är 24 st till antalet ämnen. En vardera för klubbanslutna och Icke klubbanslutna. Enkäterna har indelats i fyra olika kapitel utefter enkäternas karaktär.

För första gången finns nu fakta och statistik kring bikers tillgängligt på 24 olika områden!

1. Privat- och Arbetsliv sidan 4-11

2. Hoj- och Hojkörning, sidan 12-17

3. Förtroendet för olika samhällsinstitutioner, sidan 18-22

4. Enkäter med direkt koppling till bikerlivet, sidan 22-36

Payback Sveriges Enkätsammanställning: Bikers i siffror

Tags: 24 olika enkätämnen, enkätsammanställning, fakta och statistik kring bikers, payback Sverige

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter- Hemsida

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Ordföranden och presstalesmannen, Bobo Dahlén Vestlund, 0767-63 90 55