BIL Sweden, bilindustriföreningen

BIL Sweden neutralt beträffande miljöbilsförslag

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 17:04 CET

Ett uttalande från VD Bertil Moldén i intervjusammanhang har kommit att misstolkas som en officiell hållning från BIL Sweden beträffande ett nytt miljöbilsinitiativ från regeringens sida, men så är inte fallet;

- Jag vill betona att det förslag jag skisserade inte var ämnat som något mer än bränsle i den pågående debatten, klargör VD Bertil Moldén. Olyckligtvis framstod det som att jag gjorde mig till tolk för våra medlemsföretag. Sant är att vi i branschen gärna skulle se ett nytt regelverk på plats, men det finns idag inom BIL Sweden inte något genomarbetat förslag på den konkreta utformningen av ett sådant.

I Bakgrunden finns de uttalanden som gjorts av den nuvarande regeringen om att man ämnar införa ett nytt regelverk i syfte att premiera miljöbilskunder. Från bilbranschens sida menar man att frånvaron av mer konkreta budskap (eller ens en officiell tidplan) har skapat osäkerhet bland kunderna som gör att Sverige riskerar tappa tempo i förnyelsen av vagn-parken i miljövänligare riktning.

Stockholm den 2 februari 2007
BIL Sweden

Bertil Moldén
VD