BIL Sweden, bilindustriföreningen

BIL Sweden välkomnar beskedet från EU-parlamentets industriutskott

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 16:09 CEST

BIL Sweden välkomnar att EU-parlamentets industriutskott tagit till sig flera av de synpunkter som vi och Europas fordonsindustri fört fram kring hur en mer balanserad reglering av bilars koldioxidutsläpp bör utformas. Utskottets förslag till ändringar i kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning.

Utskottets yttrande innebär att bl a etanolbilar får en nedsättning av utsläppsvärdet för koldioxid med 33% jämfört med en bensinbil. En viss hänsyn har därmed tagits till skillnaden mellan fossil koldioxid och biomassebaserad förnyelsebar koldioxid som ingår i det naturliga kretsloppet. Ur ett naturvetenskapligt perspektiv är lagstiftningens hopblandning av fossil och biomassebaserad koldioxid fortfarande stötande.

Den föreslagna infasningen av lagstiftningen är också ett steg i rätt riktning. Det ursprungliga förslaget tog ingen hänsyn till de ledtider för utveckling av nya bilar som finns i verkligheten.
Även sänkningen av de orimliga bötesbeloppen tyder på en tillnyktring i processen. Det ursprungliga förslaget innebar att koldioxidutsläpp från nya bilar hade bötesbelopp på mer än tiodubbla nivån mot priserna på utsläppsrätter (dvs den generella värderingen av koldioxid).

-Det är glädjande att EU-parlamentets industriutskott tagit hoten mot den svenska miljöbilssatsningen och mot Europas bilindustri på allvar och föreslagit några viktiga steg i rätt riktning, säger Bertil Moldén VD BIL Sweden.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070 638 65 31.