Konsumentverket

Bilägare har satt betyg på sina bilar

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 12:30 CEST

Sveriges bilägare tycks i stort sett nöjda med sina bilar. Det visar resultat från Bilprovningens och Konsumentverkets enkät på Internet. Mest positiva är ägarna till bilens driftsäkerhet. Lägst betyg får bränsleförbrukningen, driftskostnaderna och de allt sämre möjligheterna att laga bilen själv.

På en punkt är ägare till nya bilar mer missnöjda än ägare till äldre bilar. Det är möjligheten att kunna göra reparationer på egen hand, som tycks bli allt sämre. På den punkten får de äldre bilarna från 1993 betyget 3,3 i snitt på en femgradig skala, medan de från år 2000 bara får betyget 2,6.

Två andra punkter där bilägarna ger sina bilar relativt låga betyg är - inte oväntat - bränsleförbrukningen och driftskostnaderna.

De vanligaste problemen gäller annars lampor, nycklar och lås, imbildning på rutorna och gnissel/vibration vid inbromsning. Bland 93:orna har var tredje bilägare problem med rost på dörrar och skärmar.

Intresset för att dela med sig av sina erfarenheter via enkäten har varit mycket stort. Mellan december 2003 och februari 2004 inkom drygt 30 000 svar. Enkäten har varit tillgänglig för personer som bokat tid för besiktning på www.bilprovningen.se och för besökare på www.bilar.konsumentverket.se.

Enkätens resultat kompletterar det som framkommer vid bilprovningen. Mer resultat från enkäten finns i boken "Bilar – Starka sidor och svaga punkter" som ges ut av Bilprovningen och Konsumentverket. Där redovisas utmärkande egenskaper och problem modell för modell. Boken innehåller även besiktningsresultat, säkerhetsutrustning, krocksäkerhet och ägarkostnader, viktiga faktorer att känna till inför ett bilköp.


Kontaktpersoner

Erik Sjaunja Konsumentverket tel 08-429 05 29
Gunnar Högberg Bilprovningen tel 08-759 22 16