Vägverket

Bilarna blir snålare – men vi ligger långt efter EU

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:26 CET


Bränsleförbrukningen har blivit lägre i nya bilar, och därmed även utsläppen av koldiox-id. De nya bensin- och dieseldrivna bilar som köptes i Sverige 2005 förbrukade i genom-snitt 8,1 liter per 100 km, mot 8,2 liter 2004. Totalt innebär det en minskad bränsleför-brukning på 6,2 miljoner liter och 15 000 ton mindre utsläpp av koldioxid från de nya bilarna jämfört med 2004.

Fortfarande drar dock bilarna i Sverige betydligt mer bränsle än i Europa i övrigt. Genom-snittsbilen i de 15 gamla EU-länderna drog enligt senaste kända siffror (2003) 7,2 liter per 100 km och släppte ut 160 gram koldioxid per kilometer. Samma genomsnittsförbrukning i Sverige hade inneburit en minskning med 44 miljoner liter bränsle och en sänkning av koldioxidut-släppen på 108 000 ton jämfört med dagens förbrukning.

Antalet bilar som körs på alternativa drivmedel växer stadigt. Totalt fanns drygt 32 000 sådana fordon vid årskiftet varav 21 415 var etanolbilar. Det är dock en mycket blygsam andel av fordonsparken – det finns omkring 4,1 miljoner personbilar i trafik i Sverige.

– Utvecklingen är glädjande, men vi kommer att vara beroende av oljan som drivmedel under lång tid framöver. Därför är det viktigt att vi genomför så kraftfulla åtgärder som möjligt för att minska förbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid. Tyvärr är vi ju fortfarande långt efter övriga EU, konstaterar Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Vägverkets resepolicy har satt 6,7 liter per 100 kilometer som högsta gräns för en normalbil som körs på bensin och 6 liter per 100 kilometer för en dieseldriven.

– Det är en mycket bra norm. Vi tänker genom ytterligare olika åtgärder agera så kraftfullt vi kan för att andelen bränsleeffektiva och samtidigt trafiksäkra bilar ska öka, avslutar Ingemar Skogö.


Ytterligare information:
Miljödirektör Lars Nilsson, Vägverket huvudkontoret,
Borlänge, tel 0243 – 756 40 eller 070 – 325 58 45
Håkan Johansson, Vägverket miljösektionen,
Borlänge, tel 073 – 077 77 10