Vägverket

Bilbältesanvändningen måste bli bättre i regionen

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:38 CEST

För många vuxna väljer att köra med barnen obältade i bilen. Det här visar den årliga mätningen över hur tillståndet är beträffande biltrafikanternas bilbältesanvändning. Mätningen utförs av NTF. Biltrafikanterna i Jokkmokk slarvar mest med bilbältet, bara 49 procent använder bilbältet.

Bilbältesanvändningen i Gällivare, Haparanda, Kiruna, Luleå, Pajala och Överkalix har ökat något sedan juni i år. Mätningar visar att i kommunerna: Boden, Kalix, Haparanda, använder över 75 procent av biltrafikanterna bilbälte. I övriga kommuner är bältesanvändningen under 70 procent. Det är en alldeles för låg siffra med hänvisning till att det önskade målvärdet för bältesanvändningen är 96 procent; en användningsfrekvens som förmodligen skulle bidra till att spara tre liv i trafiken varje år.

– För Norrbottens del visar senaste djupstudierapport att i 33 procent av dödsolyckorna har biltrafikanterna (förare/passagerare) varit obältade. Sjutton av 32 personer som varit obältade hade troligtvis överlevt om de använt bilbältet (enl. rättsmedicin och Vägverket Region Norrs djupstudierapport över olyckor i vägtrafiken perioden 1997-2002, ”Döden i vägtrafiken”).

I Västerbotten har åtta kommuner ökat bilbältesanvändningen, i fem kommuner är det mer än 75 procent av biltrafikanterna som använder bilbältet. Tio kommuner ligger under den gränsen. Bilförarna i Umeå är bäst med 90 procents bältesanvändning.
En närmare titt på mätningarna visar att i Vindelns kommun är bilförarna sämst på att använda bilbältet, medan nästan 100 procent av barnen i Vindeln använder bilbältet.
I Västerbotten är fortfarande cirka 30 procent av barnen i bil obältade (både i bak- och framsätet), enl. gjorda mätningar.
I Vägverkets publikation, Döden i vägtrafiken 1997-2002, visas att fyra av tio personer inte använt bilbälte vid de inträffade/registrerade dödsolyckorna denna period. Statistiken visar att tolv av 29 obältade personer vid dessa olyckor i Västerbotten troligen hade överlevt om de använt bilbältet (enl. rättsmedicin).

En internationell jämförelse visar att i Sverige har vi en hög bilbältesanvändning. Bilbältesanvändningen är låg bland yngre förare och i yrkesmässiga transporter.
Under tiden 11-19 oktober skärper Polisen kontrollen av bilbältesanvändningen.

Mer om bilbältesanvändningen i Region Norr och mer statistikuppgifter kan lämnas av
kontaktperson Åsa Viklund, avdelningen Trafiksäkerhet och Miljö, Vägverket Region Norr, tfn 0920-24 37 40 eller mobiltfn 0703-773 730.