Folksam

Bilbältespåminnare räddar liv

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 08:29 CEST

Folksam har tillsammans med Dagens Nyheter genomfört en mätning av bilbältesanvändningen i Stockholm för att studera effektiviteten av bilbältespåminnare. Resultatet av sammanställningen visar att 98,8 procent av bilisterna som har bilar med bältespåminnare använder bilbälte. I de bilar som saknar bältespåminnare är användadet bara 88,4 procent.
Folksam har för andra gången genomfört en mätning av hur många bilister som använder bilbälte i Stockholm. Resultatet av undersökningen visar på samma höga bilbältesanvändande i bilar med bältespåminnare som vid förra undersökningstillfället 2005. Resulatet av sammanställningen visar även att de som kör utan bilbälte trots att de har bältespåminnare oftast kör bilmodeller från Audi. Ett glädjande resultat var också att bältesanvändningen i bilar utan på minnare gått upp från 80 procent till 88 procent.

Summering av mätning 2009 Antal med bälte Antal utan bälte Andel med bälte
I bil med påminnare 1475 18 98,8 %
I bil utan påminnare 436 57 88,4 %

Summering av mätning 2005 Antal med bälte Antal utan bälte Andel med bälte
I bil med påminnare 259 3 98,9 %
I bil utan påminnare 460 111 80,6 %

- Mätningarna bekräftar att bältespåmminare har stor effekt och att bilisterna även accepterar dem, vilket innebär att de har samma höga effekt över lång tid. Vi vet att de allra flesta som kör utan bälte har glömt att spänna fast sig, inte för att de kör utan bälte av uppsåt. Där spelar bältespåmminaren en stor roll för att fortsätta rädda liv, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef på Folksam.

Tidigare studier från Folksam, Karolinska Institutet och Vägverket visar att cirka 40 procent av de 250-300 bilåkande som varje år dör i trafiken saknar bilbälte. Med 100-procentig bilbältesanvändning skulle därför cirka 100 liv kunna räddas varje år. Det är viktigt att komma så nära 100 procent vi kan. Flera studier visar att förare som av olika skäl inte väljer att ha bältet på sig också oftare är involverade i olyckor.

- Det är anmärkningsvärt att av de bilar med påminnare där vi observerade förare utan bilbälte så stod bilmodeller från Audi för 80 procent. Varför det ser ut så vet vi inte i dagsläget. Bilindustrin har ett ansvar för att rädda liv och bältespåminnare är den överlägset effektivaste metoden att få folk att använda bälten, avslutar Anders Kullgren.

För ytterligare information:
Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam, 08-772 74 35, 0708-31 68 35

Folksam är ett av Sverige ledande försäkringsbolag inom bilförsäkringar och arbetar aktivt med frågor om trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Ett led i detta arbete är till exempel är de säkerhets- och miljökrav som Folksam årligen ställer upp för alla nya bilmodeller. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad