Rikspolisstyrelsen

Bilbältet kan rädda ytterligare minst 80 liv per år

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 16:52 CEST

Sverige har internationellt sett en hög bilbältesanvändning, men den varierar mycket. På landsväg använder drygt 90 procent av alla förare och framsätespassagerare bälte, men det finns tätorter där användningsfrekvensen bara är omkring 50 procent. Bältesanvändningen är tyvärr också relativt låg bland yngre bilförare och i yrkesmässiga transporter. Under tiden den 11 – 19 oktober kommer därför Polisen att skärpa kontrollen av bilbältsanvändningen. Den skärpta övervakningen kompletteras med information, till främst bilister i tätortstrafik och yngre förare. Informationsinsatserna drivs gemensamt av Polisen, NTF och Vägverket.

-Det finns fortfarande mycket att vinna på en ökad användning av bilbälte. Av dem som dödas i bilolyckor har ca 40 procent inte använt bälte, enligt Vägverkets djupstudier av dödsolyckor. Det innebär att ytterligare minst 80 personer per år kan räddas till livet och många skulle undgå allvarliga skador om alla använde bilbälte. Användning av bilbälte är en förutsättning för att de säkerhetsegenskaper som byggs in i nya bilar och vägar skall få full effekt, säger generaldirektör Ingemar Skogö, Vägverket.

Riktade insatser hjälper
-I samband med Polisens riktade bilbältesinsatser i november 2002 och maj i år rapporterades över 8 000 personer. Att denna typ av riktade insatser hjälper kan man utläsa av mätningar som har presenterats och Polisen kommer i framtiden att fortsätta med detta arbete. Bristande användning av bältet är i första hand inget attitydproblem, det handlar mest om slarv, glömska, obetänksamhet – framför allt vid korta resor i tätortstrafik - och inte om att man inte vill eller kan. Det är med andra ord en fråga om att på olika sätt motivera användandet av bilbälte och där är övervakning och information en viktig bit, menar överdirektör Ann-Marie Begler vid Rikspolisstyrelsen.

Höjda bötesbelopp
Några sätt att öka användningen är genom höjda bötesbelopp och skärpt polisövervakning. Den 1 november förra året höjdes bötesbeloppet för brott mot reglerna om bilbälte från 300 till 600 kr. Även då intensifierades övervakningen, och en kampanj om vikten av att använda bilbälte även i lägre hastighet och tätortstrafik genomfördes.

-NTF studerade bältesanvändningen före och efter insatserna förra hösten. Mätningarna gjordes på en rad platser runt om i landet och visade en ökning med ungefär fem procentenheter i tätort. Den ökade bältesanvändningen innebär i storleksordningen 10 färre dödade per år i trafiken. Eftersom bilindustrin inte tar tillräckligt stort ansvar tvingas vi lägga pengar på upprepade kampanjer och andra kostsamma åtgärder. För att uppnå en nära nog hundraprocentig bältesanvändning krävs det effektiva bältespåminnare för samtliga platser i bilen. Det är en teknisk lösning för en ytterst marginell kostnad om den finns med redan i produktionsledet, avslutar NTF:s VD Monica Öhman.

Ytterligare information: Trafikansvarig Örjan Brodin, Rikspolisstyrelsen, tel 08-401 91 16, Trafiksäkerhetsdirektör, Claes Tingvall, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 758 10, VD Monica Öhman, NTF, tel 08 – 705 59 00 eller 070 – 260 55 23.

I pressmeddelandet som finns på Internet www.vv.se finns bilder som är fria för publicering.