Vägverket

Bilbältet kan rädda ytterligare minst 80 liv per år

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 11:19 CEST

Sverige har internationellt sett hög bältesanvändning, men den varierar mycket. Medan användningen utanför tätbebyggt område är 92 procent bland förare, så finns det orter där den är under 50 procent. Bältesanvändningen är tyvärr lägre i många yrkesmässiga transporter. Bilbältes användningen är hög när det gäller barn.

- Potentialen i en ökad användning är dock fortfarande mycket stor. Bland de som avlidit som bilåkande var ca 40 procent utan bälte enligt Vägverkets djupstudier. Det innebär att vi kan rädda livet på ytterligare minst 80 personer per år om alla använde bilbälte. I det långa perspektivet stiger nyttan av bilbälte, eftersom kombinationen av bra bilar och vägar leder till färre katastrofala kollisioner kommer skyddseffekten av bälten att öka, sa direktör Per Wenner, Vägverket huvudkontoret, vid årets Tylösandsseminarium på tisdagen.

- Attityden till bilbälte i Sverige är utomordentligt god. I studier som är gjorda, visar det sig att mindre än en promille av befolkningen är EMOT bälte. Skälen att inte använda handlar mest om ovana, glömska, alkohol påverkan etc. och inte att man inte vill eller kan. Det är med andra ord en fråga om att stärka motiven och att stödja användandet av bältet, inte förändra attityd för eller emot, fortsatte Per Wenner.

Stöd och motivering kan stärkas på flera sätt. Ett sätt att öka motiveringen är genom lag, böter och övervakning. Lagstiftning och obligatorisk användning har vi haft sedan 1975. 1 nov förra året steg bötesbeloppet för att inte använda bilbälte ökade förra året från 300 till 600 kr. Vägverket ser gärna en ytterligare höjning. I samband med höjningen i fjol ökade också polisen sina insatser genom riktad övervakning av bilbältesanvändningen. Vägverket och NTF genomförde samtidigt en kampanj om vikten av att använda bilbälte. Användningen steg kraftigt, med 5.6 procentenheter i tätort. Ett bra resultat. Den ökade bältesanvändningen innebar i storleksordningen 10 färre dödade i trafiken.

En nog så viktig metod är att genom teknik stödja de som glömt bältet. Intelligenta bilbältespåminnare som påminner med ljud och ljus är en lösning. 21 personbilsmodeller har i dagsläget bältespåminnarsystem som provats och godkänts av Euro NCAP. Med sådana system låter vi den goda attityden kombineras med en alltmer påträngande påminnelse för dem som glömmer att sätta på bilbältet.

Fordon i yrkesmässig trafik har en relativt låg grad av bilbältesanvändning. Det är glädjande att både Svenska Åkeriförbundet och Taxiförbundet inom sina trafiksäkerhetssatsningar aktivt arbetar för att öka bältesanvändningen i dessa fordon.

Ytterligare en metod är genom ekonomiska påtryckningar, t ex via försäkring. Folksam har bett om att få koppla ihop trafikbrott med premiesättning och självrisk. Detta kan givetvis också vara en bra ide.

- Jag tycker det är bra med alla dessa initiativ. Användningen av bilbälte ska öka både genom bättre stöd och genom att motiven stärks. Detta kan vi göra tillsammans på flera olika sätt, avslutade Per Wenner.

Ytterligare information:
Direktör Per Wenner, Vägverket huvudkontoret, Borlänge,
tel 0243 – 755 52 eller 070 - 640 56 97