Kulturrådet

Bild- och formkonsten främjas över hela landet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 15:59 CET

Kulturrådet beviljar sammanlagt 13,8 miljoner kronor i stöd till organisationer som främjar bild- och formkonst och utrustningsbidrag till Konstnärernas Kollektivverkstäder.

Ett av målen när Kulturrådet fördelar bidrag till bild- och formområdet är att göra verksamheten tillgänglig för så många som möjligt. Samtidigt tas hänsyn till kvalitet, förnyelse och utveckling.

Bland främjandeorganisationerna får Folkrörelsernas Konstfrämjande fyra miljoner i stöd och Sveriges Konstföreningar får åtta miljoner kronor. Av de åtta miljonerna avser 5,3 miljoner kronor medel för utställningsersättning till konstnärer. De två organisationerna bedriver omfattande utställnings- och programverksamhet och har projekt över hela landet av hög kvalitet. Verksamheterna skapar förutsättningar att öka intresset för samtida bild- och formkonst och för att nå såväl nya publikgrupper som en bred allmänhet. Projektverksamheten innebär att de yrkesverksamma konstnärernas kompetens vidgas till nya områden.

Ett viktigt mål för Kulturrådets bidragsgivning är att professionella konstnärer lättare ska kunna leva på sitt arbete; därför ingår utställningsersättning till konstnärer i Kulturrådets verksamhetsbidrag.

Kulturrådet har även fördelat utrustningsbidrag på cirka 1,2 miljoner kronor till 15 kollektivverkstäder över hela landet för att främja konstnärligt utvecklingsarbete och för att stärka yrkesverksamma bild- och formkonstnärers möjligheter till konstnärlig produktion.

Hela listan på beviljade bidrag finns på www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Ewa Dahlberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa. dahlberg@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se