Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Bildande av Kyrkbergets naturreservat

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:08 CET

Länsstyrelsen beslutade idag att bilda Kyrkbergets naturreservat. Reservatet är 48 ha stort och ligger ca 10 km söder om Kårböle. Syftet är att bevara ett av Gävleborg läns artrikaste områden; Kyrkberget består av urskogsliknande barrblandskog som hyser 29 signal- och rödlistade arter.
Gudsbergs klosterruin och en fornlämning i form av en ristad stock. Foto: Stefan Henriksson.

På Kyrkbergets topp ligger ett flyttblock som sprängts sönder av sol och kyla, ”Gudsbergs klosterruin”. Enligt lokal muntlig tradition har ett kloster tillhörande Bernhardinerorden legat här. I anslutning till formationen finns ett antal tallstockar som inristats med initialer, bomärken och årtal av många av de som en gång besökt platsen. Dessa inristningar är från arton- och nittonhundratalen och utgör i dag en kulturhistorisk sevärdhet som finns beskriven i fornlämningsregistret och skyddas av kulturminneslagen.

- I Kyrkbergets naturreservat finns det något intressant för de flesta, konstaterar Maj Karlsson, biolog på Länsstyrelsen. Dels finns den urskogsliknande skogen med dess rikedom av intressanta arter, dels så har man möjlighet att titta på kuriositeten ”Gudsbergs klosterruin” eller inristningarna i tallarna på toppen av Kyrkberget. Till våren kommer det också att finnas möjlighet att lämna meddelande till kommande generationer i en speciellt dittransporterad stock.

Vid inventeringar i området har man hittat 25 signal- och 24 rödlistade arter men det är troligt att flera skyddsvärda arter finns på området, bl.a. saknas uppgifter om insekter. I området finns fåglarna tretåig hackspett, tjäder och gråspett, samt svamparterna kritporing, doftticka, gräddporing och rynkskinn. Exempel på lavförekomsten i området är rosa skärelav, varglav, mörk rödprick och skrovellav. Bland mossorna återfinns vedtrappmossa och liten hornfliksmossa.

För mer information, kontakta
Maj Karlsson, 026-17 12 11, 070-286 82 88