Studieförbundet Bilda

Bildas förbundsrektor får medalj av de ortodoxa kyrkorna

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 08:25 CEST

I motiveringen heter det: ”Kerstin Enlund har med stort engagemang arbetat för uppbyggnaden av den ortodoxa bildningen i Sverige och därigenom gjort de ortodoxa kyrkorna utomordentliga tjänster.”

- Jag är tacksam för de ortodoxa kyrkornas uppskattning, säger Kerstin Enlund. Det är en prioriterad uppgift för Studieförbundet Bilda att verka för östkyrkliga studier och bildning. Vi lever i ständig dialog med de två kyrkogemenskaper som utgör den ortodoxa kyrkofamiljen i Sverige – den orientaliskt ortodoxa och den bysantinskt-ortodoxa.

Under 1900-talet har många kyrkor levt under starkt förtryck. Bilda ser som sin uppgift att stärka de traditioner som är hotade på grund av denna historia. Det sker genom en omfattande satsning på klassiska språk och genom möten och samtalscirklar om den moderna tidens utmaningar.

Bilda har också i samverkan med kyrkorna öppnat ett centrum för östkyrkliga studier och bildning på Tvetabergs säteri i Södertälje. Där sker medaljutdelningen på lördag den 6 oktober kl 11.

Medalj tilldelas också Murat Posluk, vice ordförande i stiftsstyrelsen för den syrisk-ortodoxa kyrkan för hans insatser för kyrkornas etablering i Sverige.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.