Norstedts

Bildens retorik - i journalistiken

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 11:05 CET

För dagens kommunikatörer och retoriker har bilden blivit allt viktigare i all kommunikation. En bild går rakt på känslorna och förmedlar vad åskådaren tror är sanningen. Bilder har dessutom ofta förmågan att sätta sig i minnet - det man minns från en händelse eller en tidsperiod är ofta relaterat till nyhetsbilder.

Temat för den här boken är bildjournalistikens retoriska sida: sambandet mellan bild, journalistik och retorik. Här visas hur bildjournalistiken kan användas för att styra våra uppfattningar - speciellt vid kriser och konflikter - och få oss att ta ställning och gå till handling. Bokens målsättning är att ge grundläggande kunskaper och öka medvetenheten om bilders budskap, deras eventuella effekter och hur de kan analyseras med hjälp av retoriken.

Brigitte Mral är professor i retorik vid Örebro universitet och författare till ett flertal böcker och forskningsrapporter inom retorik och medie- och kommunikationsvetenskap.

Henrik Olinder är handläggare inom kriskommunikation vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Krisberedskapsmyndigheten). Han undervisar också i retorik vid Stockholms universitet.

För mer information och beställning av recensionsexemplar
kontakta Åsa Steen, Norstedts, Tel: 08-769 88 83, Mail: asa.steen@norstedts.se

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.