OLIKA

Bilderboken: jämställdheten katastrofalt kliv tillbaka!

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2012 10:44 CEST

Bilderboken: jämställdheten katastrofalt kliv tillbaka!

Med en 9-procentig tillbakagång är 2011 det mörkaste jämställdhetsåret på länge. Det visar Svenska Barnboksinstitutets färska siffror över bilderböcker som utkommit under förra året: 23 % fler av böckerna har en pojke i huvudroll. Det betyder att ett negativt trendbrott har skett. 

År 2011 hade 58 % av bilderböckerna en pojke i huvudroll (mörklila), medan motsvarande siffra för flickor var 34 % (ljuslila) och 8 % hade par i huvudroll (gul). Jämför vi med 2010 har klyftan mellan könen ökat från 14 % till 23 %.

"Den här statistiken visar vilka böcker barn och föräldrar möter på bibliotek, i bokhandel och på förskolan. Lägger man till att det VARJE år ges ut fler böcker med pojkar i huvudroll så blir det en ackumulerad jätteklyfta" säger Karin Salmson på OLIKA förlag.

SBI har sedan 2002 räknat huvudpersonernas kön som ett svar på den debatt snedfördelningen orsakat. Tittar en på statistiken sedan 2002 är pojkarnas bokhög 57 % större än flickornas.

LJUSARE SVENSKA SIFFROR
Av de svenska förstaupplagorna av bilderböcker som utkom under 2011 hade 46,25 % en pojke i huvudroll och 43,75 % en flicka i huvudroll, medan 10 % hade ett par i huvudroll. Här har trenden hållit i sig och klyftan har minskat från 6 % 2010  till 3 %.

"Det här är de bästa siffrorna hittills. Det är roligt att se att de svenska förlaget insett att flickor och pojkar båda behöver speglas bilderböckerna" säger Marie Tomicic på OLIKA och fortsätter:
"Samtidigt är det märkligt att det inte verkar vara samma analys kring vilka titlar förlagen väljer att köpa in."

KILLAR - DÖD MARKNAD?
Samtidigt som pojkar är vanligare i bilderböckerna är trenden den motsatta ju äldre barnen blir. Ett lyckligt tecken på jämställdhet?

"Knappast. Det är helt enkelt så att pojkar inte läser i samma utsträckning som flickor. Då läsning och litteratur är viktiga verktyg för övning av det abstrakta tänkandet, inlevelseförmåga och empati är det snarare sorgligt att pojkar inte är en intressant målgrupp. Särskilt som vi ser att flickor klarar skolan bättre än pojkar. Läsning är ju en viktig del av språkutvecklingen", säger Karin Salmson.

TRADITIONELL GESTALTNING
De traditionella könsrollerna som förmedlas av den samlade barnlitteraturen (som bl a Lena Kåreland, professor emerita, pekar på i sin forskning) samspelar med de föreställningar om kön som leder flickor och pojkar in på olika banor i livet där olika färdigheter premieras, utvecklas och förutsätts.

"Det är så klart viktigt att inte bara titta på vem som är i huvudroll, utan hur flickor och pojkar framställs. Vi ger ut böcker som speglar många olika sätt att vara både flicka och pojke och som ger fler möjligheter än två", säger Marie Tomicic.

 

OLIKAS UTGIVNING 2011
År 2011 gav OLIKA ut sju stycken förstautgåvor. Av dessa hade 0 % en pojke i huvudroll, 37,5 % en flicka i huvudroll, 50 % ett par i huvudroll och 12,5 % en unikaraktär.
"Vi bestämde oss för att se hur det såg ut med statistiken nedbrutet på förlag*. Men det visade sig att inget av förlagen vi kontaktat hade någon koll på fördelningen", berättar Emma Norman på OLIKA.

Det enda förlaget som kontrollerade på vår anmodan var Vombat som konstaterade att de hade en jämn fördelning.

* Tillfrågade förlag: Alfabeta, Bonnier Carlsen, B.Wahlström, Bergh, Egmont Kärnan, En bok för alla, Hegas, Kabusa, Natur & Kultur, Opal, Rabén & Sjögren, Rebus, Semic, Stabenfeldt, Tukan, Vombat.

Läs mer om Svenska Barnboksinstitutets bokprovning och årliga statistik här.

Ps. Följ oss på facebook så missar du inget viktigt!

OLIKA fick Rättvisepriset 2012!
Juryns motivering:
“Med en vision om ett öppnare, mer rättvist och mer inkluderande samhälle gör årets vinnare av Rättvisepriset en insats för att fler barn ska känna igen sig i böcker, skapa sig en positiv självbild och på så sätt bli delaktiga i samhället. De har sett bristerna i sin bransch och agerar modigt för att den mångfald som finns i samhället idag ska återspeglas "

OLIKA förlag ger ut böcker som speglar samtidens mångfald i sätt att leva och sätt att vara. Våra böcker motverkar stereotypa föreställningar om sådant som kön, etnicitet och funktionsnedsättningar genom att självklart och likvärdigt spegla olikheter. Vi arbetar efter devisen OLIKA barn LIKA värde. OLIKA väljer dessutom att bara ge ut miljömärkt och trycker i vår geografiska närhet. Sedan starten 2007 har vi gett ut över 50 titlar i inbundet format och vårt egna bilderpocketformat. OLIKA drivs av Karin Salmson och Marie Tomicic.

böcker ut & in
ut med stereotyper - in med möjligheter

OLIKA förlag - böcker ut & in

- ut med stereotyper - in med möjligheter

www.olika.nu