Hjälpmedelsinstitutet

BILDSYMBOLER FÖR MÅNGA FLER - nationellt utvecklings- och standardiseringsprojekt genom konceptet Design för alla

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 13:50 CEST

Finns det någon hiss i närheten?
Var finns det en toalett?

I det svenska samhället används bildsymboler i stor utsträckning för att förmedla information i offentlig miljö. Ett problem är att symbolernas utformning varierar kraftigt mellan skilda sektorer i samhället, vilket inte minst försvårar vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar eller nedsatt syn/hörsel som har stor nytta av tydliga och enhetliga symboler.

Nu inleder Hjälpmedelsinstitutet, i samarbete med ytterligare fem organisationer, arbetet med att skapa en bred, förankrad policy för bildsymboler. Det fleråriga projektet ”Bildsymboler för många fler” startas under hösten 2005.

– Det långsiktiga målet är att öka tillgängligheten och orienterbarheten i samhället. Vi kommer att utgå från ett helhetsperspektiv och arbeta för att åstadkomma tydliga riktlinjer och standard för bildsymboler, säger Lis Klöve projektledare på Hjälpmedelsinstitutet.

En förstudie gjord av Handikappombudsmannen visar att det finns ett uttalat behov av större samordning.

- Det råder förvirring inom området, vilket är särskilt olyckligt för de personer som är beroende av bildsymbolerna för att deras vardag ska fungera. Det finns många grupper i samhället vars tillvaro kommer att underlättas mycket av tydligare och enhetligare bildsymboler, säger Elisabeth Svensson på Handikappombudsmannen. I projektets organisation ingår Hjälpmedelsinstitutet (HI), Swedish Standards Institute (SIS), Tillgänglighetscenter/Handikappombundsmannen (HO), Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Föreningen för kognitivt stöd (FKS) och Specialpedagogiska institutet (SIT).

Projektet drivs med stöd ur Allmänna Arvsfonden.

För mer information om projektet ”Bildsymboler för många fler”, kontakta:
Lis Klöve Hjälpmedelsinstitutet Tel: 08-620 17 87 E-post: lis.klove@hi.se
Christina Stange Swedish StandardInstitute s Tel: 08-555 52 00 E-post: christina.stange@sis.se