FARR, Flyktinggruppernas Riksråd

Bildt bör ta ansvar för dagens Irak-utvisning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 08:21 CET

Onsdagen den 16 februari lyfter ännu ett flygplan från Sverige med utvisade asylsökande från Irak. Ett flertal av dessa tillhör olika minoritetsgrupper från de områden i Irak som UNHCR - FN:s flyktingorgan - betraktar som så farliga att inga människor ska skickas tillbaka dit ofrivilligt.

Fler och fler människor upprörs av vad Sverige gör. En del protesterar på gator och torg. Andra överväger att själva ge skydd åt irakierna. Men det är Sveriges ansvar att ge skydd.

I förra veckan skrev ordföranden i Europadomstolen, Jean-Paul Costa, ett brev till medlemsländerna i Europarådet om att orimligt många ansökningar från individer har kommit in till Europadomstolen på kort tid. Domstolens ordförande påpekar att när domstolen ska behandla ett vägledande fall så borde medlemsländerna själva besluta att skjuta upp utvisningar till detta land. Det är utvisningarna till Irak som brevet handlar om.

Många irakier löper stora risker genom att de tillhör en hotad grupp. Migrationsverket och migrationsdomstolarna i Sverige kräver utöver detta att man ska visa personliga skäl för att få skydd. Att vänner, släktingar eller andra personer av samma grupp har råkat illa ut räcker inte som bevis, inte ens det man själv redan har upplevt. Dessa krav är hårdare än vad UNHCR rekommenderar. Även EU-domstolen har slagit fast att den som kommer från en livsfarlig konflikt inte ska behöva visa personliga skäl utöver det.

FARR är bestört över att den svenska regeringen inte lyssnar till de alla dessa råd som kommit från internationella organ för mänskliga rättigheter. Vi är än mer bestörta över att myndigheterna inte lyssnar till de sökandes och de redan utvisades förfärande berättelser om kidnappningar, bombdåd och attentat som de hotas av.

Migrationsöverdomstolen bör ta upp ett nytt irakiskt fall till prövning så att Migrationsverket kan få ny vägledning.  FARR uppmanar dessutom utrikesminister Carl Bildt att ta tillfället i akt vid onsdagens utrikespolitiska debatt att meddela att Sveriges återtagandeavtal med Irak ska omförhandlas, så att transporterna till Irak kan upphöra omedelbart.

Carl Bildt, när verkligheten och kartan inte stämmer överens - då gäller verkligheten! Riskera inte människoliv!

Kontakt:

Frida Metso, 0707-597272

Ordförande FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd