Folksam

Bilfabrikanternas rekommendation en dödsfälla för små barn

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 08:42 CEST

Risken att dö eller skadas vid krock är fem gånger högre för framåtvända små barn i bil än bakåtvända. Ändå rekommenderar 60 procent av bilfabrikanterna baksätesplacering, vilket nu tvingar föräldrarna att vända barnen framåt tidigare. Det visar Folksams sammanställning. ”Fler barn kommer att skadas i trafiken om man följer tillverkarnas råd. Därför vänder vi oss till nyblivna föräldrar med råd, baserade på verkliga olyckor,” säger Folksams trafiksäkerhetsforskare Maria Krafft.

Sextio procent av biltillverkarna svarade Folksam att man uppmanar föräldrar att placera sina barn i baksätet, med hänvisning till risker med krockkudden på passagerarsidan. Överraskande nog står 12 av 19 tillverkare fast vid rekommendationen trots att man erbjuder manuell nyckelavstängning eller mekanisk urkoppling av krockkudden.

– Det är anmärkningsvärt att tillverkarna inte tar ansvar fullt ut. Hänvisar de till baksätet för att man inte litar på sin egen teknik? Uppmaningen att sätta barnen i baksätet går tvärt emot både forskning och föräldrarnas faktiska önskan att ha sina småbarn i framsätet, säger Maria Krafft, biträdande chef för Folksams trafiksäkerhetsforskning.

De flesta tillverkarna hör hemma i länder som förespråkar framåtvänt åkande. Där är antalet skadade och döda barn markant högre än i Sverige. En studie från VTI bekräftar att alltfler föräldrar tvingas sätta sina barn i baksätet. Mellan 1998 och 2003 sjönk andelen bakåtvända barn i framsätet från 57 till 35 procent. En dramatisk ökning har också skett i antalet barn som åker framåtvänt före fyra års ålder – 18 procent har ökat till 41 procent från 1998 till 2003, enligt VTI.

– Mindre benutrymme i baksätet tvingar föräldrarna att vända barnet framåt betydligt tidigare, vilket ökar risken att skadas vid krock med upp till fem gånger. Barn bör sitta bakåtvänt åtminstone till fyra–fem års ålder. Det har föräldrar i Sverige lyssnat till, men nu vänder trenden till ett mer riskfyllt åkande för barnen, konstaterar Maria Krafft.

Därför tar Folksam initiativ till två åtgärder: Dels ”Fara med barn”, en handbok med säkerhetsråd för barn i bil, dels ett seminarium där trafiksäkerhetsforskare och biltillverkare kan mötas.

– Vi bjuder i höst in till en diskussion kring hur vi kan rädda den svenska bilbarnstolskulturen. Undersökningen vi har gjort visar ett säkerhetshot för små barn i bil. Den trenden är jag övertygad om att vi alla vill vända, säger Maria Krafft.

Handboken ”Fara med barn” finns från mitten av juni samtliga Folksamkontor. Ambitionen är också att sprida ”Fara med barn” via barna- och mödravårdscentralerna. Boken är tvådelad; Första delen är uppdelad på barnets ålder med frågor och svar om val av bilbarnstol, framåt- eller bakåtvänt, hur säkerhetsbältet ska användas, med mera. Andra delen består av forskarnas fakta bakom råden, baserade på kartläggningar av olyckor där barn skadats allvarligt i bil. All information finns redan nu på www.folksam.se

Saab, Volvo, Toyota, Renault, Peugeot, Nissan och Suzuki är de tillverkare som erbjuder avstängning av krockkudden. De har inte heller som policy att hänvisa barnen till baksätet.

”Fara med barn” är under tryckning och finns på barnavårdscentraler och Folksams kontor runt den 7 juni. All information finns redan nu på www.folksam.se/faramedbarn. Bilder för pressanvändning finns under rubriken Press på samma adress.

För ytterligare information
Maria Krafft, biträdande forskningschef Folksam, tel 0708-31 62 26
Anders Kullgren, forskningschef Folksam, tel 0708-31 68 35

Pressansvarig: Sonja von Lochow, tel 08-772 62 12, 0708-31 51 12


Folksams kunskap inom trafiksäkerhet är känd över hela världen. Vartannat år sedan 1984 presenteras rapporten ”Hur säker är bilen?”, en sammanställning baserad på verkliga olyckor. Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med bland annat trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen.