Bilfront

Bilfront anmäler SJ:s annonser till Marknadsetiska Rådet

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 09:04 CET

SJ:s annonser om miljöfördelar med tåget bryter mot grundreglerna för
reklam från Internationella Handelskammaren. T ex strider
jämförelserna om koldioxidutsläpp från tåg jämfört med bil för en
resa Stockholm - Göteborg helt mot den officiella statliga
anvisningen för hur miljövärdering av el ska ske.

Använder man
Statens Energimyndighets uppgifter i rapporten "Miljövärdering av el"
och anvisningarna på myndighetens hemsida www.stem.se blir utsläppet
från tåget närmare 30 kg koldioxid per person istället för de 0,4 kg
som SJ använder i sin marknadsföringen.

- Om jag och andra som aldrig åker tåg skulle följa budskapet i SJs
annonser och ta tåget kommer elproduktionen öka. Och
marginalproduktionen av el i Sverige är inte alls utsläppsfri vilket
SJ påstår. Det är dags att SJ slutar ljuga om järnvägens
miljöeffekter, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.


För mer info kontakta Lennart Bengtsson, lennart@bilfront,org

Bilfront startades 1979 som en motvikt mot det bilhat som växt fram på 1970-talet. Under 1980-talet kämpade Bilfront framgångsrikt mot
orimliga avgasregler för entusiastbilar och försvarade bilen i
miljödebatten.

Idag finns nätverket www.bilfront.org på internet för att balansera debatten om bilar och trafik. Lennart Bengtsson är initiativtagare
till www.bilfront.org.