Bilfront

Bilfront kräver skrotbilspremie

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:24 CEST

Regeringens krispaket till biltillverkarna kommer inte att få någon
effekt om man inte också slutar att fördyra och försvåra för Sveriges
bilister. I Tyskland och Italien har regeringarna infört
skrotbilspremier som lyckats vända krisen och öka bilköpen. Bilfront
kräver därför att den svenska regeringen nu inför liknande åtgärder.
Vi föreslår en skrotbilspremie på 15 000 kronor för den som skrotar
sin gamla bil. Köper man dessutom en ny bil föreslår vi den dubbla
summan, 30 000 kronor, vilket ungefär motsvarar den tyska
skrotbilspremien.

- Vi befinner oss i en djup bilistkris som kräver handlingskraft från
regeringens sida. En skrotbilspremie i samma nivå som den tyska är det
minsta man kan begära av sin regering i dessa tider, säger Lennart
Bengtsson, www.bilfront.org.

En satsning på bilisterna kommer också att få positiva effekter för
bilindustrin, som då kommer att hitta köpare till sina bilar och
kanske slippa varsla. En skrotpremie skulle göra livet enklare både
för bilindustrin och för alla som skulle vilja byta bil. Till detta
kommer också värdet av fler nya miljövänliga bilar på vägarna.


- Om regeringen inte gör någonting kommer vi att bli omkörda av länder
som Tyskland där bilindustrin kommer att återhämta sig snabbare tack
vare landets skrotbilspremie. Vi måste vara först ut på rakan när den
ekonomiska svängen är slut, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.


./.

För mer info kontakta Lennart Bengtsson, lennart@bilfront,org

Bilfront startades 1979 som en motvikt mot det bilhat som växt fram på
1970-talet. Under 1980-talet kämpade Bilfront framgångsrikt mot
orimliga avgasregler för entusiastbilar och försvarade bilen i
miljödebatten.Idag finns nätverket www.bilfront.org på internet för
att balansera debatten om bilar och trafik. Lennart Bengtsson är
initiativtagare till www.bilfront.org.