Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bilindustrin i Kina gasar om konkurrenterna

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:47 CET

Samtidigt som biltillverkningen i USA och Japan viker tar Kina täten och passerar båda dessa länder i produktionsstatistiken. Trots konjunkturläget antas Kina producera 30 procent fler lätta fordon under 2009 i förhållande till 2008. Därefter väntas kinesiska biltillverkare öka takten ytterligare och distansera övriga marknader rejält under åren fram till 2013. Det visar PricewaterhouseCoopers långtidsprognos över tillverkning av lättare fordon runtom i världen.

– I ett tidigare skede av året såg det ut som om biltillverkningen i Kina skulle röra sig i sidled. Men nu är det snarare så att Kina har lagt sig i ytterfilen i produktionsracet. Vi har därför justerat upp prognosen för 2009 med ca 2 miljoner fordon till drygt 9,5 miljoner. Det handlar till stora delar om statliga stimulansåtgärder och en inhemsk efterfrågan som ger denna effekt, säger Bo Karlsson, branschansvarig för Automotive inom PricewaterhouseCoopers.

Utöver Kina så tar sig även Indien väl genom 2009. Även här är det en växande inhemsk marknad, statlig stimulans och en generell ekonomisk stabilisering som ger en produktionsökning på ca 15 procent i förhållande till 2008. De mer traditionella asiatiska ekonomierna genomgår däremot ett svårt år och brottas med stora exportbortfall. Japan är den stora förloraren med ett beräknat tapp på nästan 25 procent mot föregående år.

Men medan den kinesiska bilindustrin tar allt stör plats vilar det orosmoln över många andra etablerade tillverkningsmarknader. Bilindustrin i Nordamerika och då i synnerhet den i USA, blev en del av själva sinnebilden av den ekonomiska krisen. Med undantag för ett mindre uppsving under juli och augusti har trenderna varit vikande i regionen under hela 2009. USA landar tyngst med en tillverkningsnivå på drygt 5,5 miljoner fordon, vilket är en minskning med ca 35 procent jämfört med 2008. Prognosen visar visserligen på en återhämtning under 2010 till ca 6,7 miljoner fordon men det är fortfarande en bra bit ifrån 2008 års nivåer.

– Efter ett omtumlande år verkar det nu som om den europeiska bilindustrin tagit sig in i en period av relativ stabilitet. Ovissheten är dock stor där flera finansieringsstöd inom ramar för räddningsplaner är på upphällningen under de närmaste månaderna. En låg efterfrågan i kombination med frågetecken om ytterligare stöd kommer att ge en stor osäkerhetsfaktor för många biltillverkare i Europa när vi går in i 2010, menar Bo Karlsson.

I Östeuropa har bilindustrin varit en av hörnstenarna i det ekonomiska uppsvinget under senare år. Men nu är det här som konjunkturens inbromsning slår hårdast. Först 2012 kommer nivåerna i Östeuropa arbeta sig upp till samma nivåer som för 2008. Regionens gigant Ryssland har tvingats se ett 50-procentigt tillverkningstapp mellan 2008 och 2009.

För mer information kontakta:
Bo Karlsson, branschansvarig Automotive, PricewaterhouseCoopers
Tel 031-793 11 17, mob 0709-29 11 17

Martin Askman, pressansvarig, PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers i Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PricewaterhouseCoopers i Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 163 000 medarbetare i 151 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.