Forskning & Framsteg

Bilister kör närmare cyklister med hjälm

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:31 CET

Att ha cykelhjälm innebär oväntade risker, rapporterar Forskning & Framsteg.

Cykelhjälm är inte enbart positivt för cyklisten. Det har den brittiske trafikpsykologen Ian Walker vid University of Bath upptäckt. Han har låtit sig bli omkörd av 2 500 bilar och har mätt avståndet till varje fordon som passerat. I hälften av fallen har han haft hjälm, annars varit barhuvad. Detta är den första vetenskapliga studien någonsin av hur bilister beter sig mot cyklister. Tidigare försök har fokuserat på hur cyklisterna beter sig.

Ian Walkers studier visar att fordonen kör närmare honom när han har hjälm än när han cyklar utan hjälm. Med hjälp av en elektronisk avståndsmätare har han uppmätt skillnaden till i genomsnitt 8,5 centimeter. Medelavståndet mellan cykel och det passerande fordonet är 1,3 meter.

Förklaringen till skillnaden är sannolikt att bilisterna omedvetet bedömer cyklister utan hjälm som mer oerfarna och oförutsägbara.

Sixten Nolén vid Statens väg- och transportforskningsinstitut är inte förvånad över resultaten. Och han påpekar att den brittiska studien kan få märkliga följder. Det visar sig nämligen att bilisterna ökar avståndet ännu mer, i genomsnitt 14 centimeter, när Ian Walker har klätt ut sig med hjälp av en långhårig peruk.

- Man borde alltså ta fram håriga cykelhjälmar som gör att cyklisten ser konstig och opålitlig ut. Då håller bilisterna störst avstånd. Men det blir ju absurt, säger Sixten Nolén till Forskning & Framsteg.

Det är nu snart två år sedan lagen om cykelhjälm för barn under 15 år infördes i Sverige. Mätningar visar att lagen har inneburit att ungdomar upp till 12 år använder hjälm i mycket högre grad än tidigare.