Billerud AB

Billerud in på två av världens största marknader för frukt- och grönt - Har skrivit avtal med brasilianska Rigesa för tillverkning av wellådor

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 13:22 CEST

Billerud har skrivit samarbetsavtal med brasilianska wellpappsstillverkaren Rigesa, en ledande tillverkare av wellådor för frukt och grönt i Brasilien och Indien. Rigesa är en del av det globala företaget MeadWestvaco Corporation som erbjuder förpackningslösningar. Det innebär att Billerud får tillgång till både den brasilianska och den indiska frukt- och gröntmarknaden.

Billerud har skrivit ett samarbetsavtal med Rigesa, en ledande tillverkare av wellådor för frukt och grönt i Brasilien och Indien. Avtalet innebär att Rigesa börjar tillverka wellådor av Billerud Flute® som utgör basen i de starkaste wellådorna och är baserad på 100 procent nyfiber. Detta innebär också att Billerud får tillgång till det snabbt växande brasilianska och indiska frukt- och gröntmarknaden. Dessutom skapar samarbetet möjligheter att växa tillsammans med Rigesa på ytterligare intressanta marknader. Samarbetet innefattar leveranser av wellråvaror till Rigesa men även optimerade materialval och kvalitetsmätningar under transporterna genom vårt nya koncept Fresh Services. Kunderna får dessutom tillgång till Billerud Box Lab för att analysera lådornas prestanda i fuktiga miljöer.

- Tillsammans med Billerud kan vi erbjuda möjligheter för våra kunder att skapa ännu effektivare förpackningar som minskar svinnet med bibehållen styrka. Billerud Flute® är en produkt av hög kvalitet som är mycket intressant för oss. Vi ser stora möjligheter tillsammans med en stabil och innovativ leverantör som Billerud, säger Armando Pimente, produkt och affärsdirektör på Rigesa.

Samarbetet ingår i den strategi som Billerud arbetar efter, att klättra längre upp i värdekedjan och skapa en global standard för frukt- och grönt förpackningar. Denna månad startar produktionen hos Rigesa fullskaligt.

- Genom vårt nya koncept Fresh Services har vi de senaste två åren haft framgångar, i bland annat Holland, med att hjälpa europeiska frukt- och gröntimportörer och -distributörer att drastiskt minska det förpackningsrelaterade svinnet. Det har vi gjort genom att erbjuda ett helhetsansvar för att frukten transporteras på ett skyddande sätt från fruktodlare till detaljist. Den erfarenheten tar vi nu med oss till Brasilien och Indien som är några av världens största frukt- och gröntexportörer, säger Lennart Eberleh, Billeruds affärsområdeschef Packaging Boards.


Billerud Flute® tillverkas hos Billeruds bruk Gruvön i Värmland.Solna den 22 juli 2009
Billerud AB (publ)

Per Lindberg
VD och Koncernchef


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, Affärsområdeschef Packaging Boards, 070-667 10 37.

Besök även Billeruds hemsida med adress: www.billerud.se

Besök även Fresh Services hemsida med adress: www.freshservices.com
Rigesa, Celulose, Papel e Embalagens Ltda., ägs av amerikanska MeadWestvaco Corporation. Företaget har varit aktiva inom den Brasilianska pappers- och förpackningsindustrin sedan 1942. Rigesa har två pappersbruk, fem wellpappfabriker två enheter för tillverkning av kartongförpackningar, mer än 54 000 hektar skog och 19 försäljningskontor med representanter strategiskt placerade över hela världen. Företaget har mer än 2,300 anställda och är den näst största wellpappertillverkaren i Brasilien.
http://www.rigesa.com.br

Billeruds affärsidé är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk